2

Zlomový bod obrny v Pákistánu

ISLÁMÁBÁD – Pákistánskou kampaň usilující o vykořenění dětské obrny stihla začátkem měsíce opět tragédie, když byli zabiti další dva její pracovníci a policista, který byl s očkovacími týmy na pochůzce. Tyto poslední vraždy v Pákistánu předcházely usmrcení devíti osob zapojených do obdobné snahy v Nigérii a následovaly po prosincové likvidaci devíti pákistánských zdravotníků a po novoročních vraždách rozvojových pracovníků podílejících se na snahách o zlepšení veřejného zdraví. Skutečnost, že se tito stateční pracovníci nadále stávají terčem útoků, je vážnou výzvou pro zdravotnické organizace těchto zemí a jejich společnou ambici dostat život zachraňující vakcíny ke všem dětem.

Je paradoxem, že právě Pákistán v poslední době zaznamenal úspěch v oblasti potírání obrny, když počet případů klesl ze 197 v roce 2011 na 58 v roce 2012. Vzdor současným obtížím Pákistán opět vyslal očkovací týmy do 28 okresů, kde je potřeba se dostat ke 12 milionům dětí. Široká veřejná podpora snah o vykořenění poliomyelitidy se promítla do parlamentní rezoluce. Svou podporu vyjádřila i Rada ulamá, skupina vlivných duchovních.

Aktuální pákistánský pokrok ocenila poslední zpráva Nezávislého monitorovacího výboru Celosvětové iniciativy za vymýcení obrny, vydaná v listopadu 2012 – v ostrém kontrastu k ponurým vyhlídkám v předchozí zprávě. Velmi však záleží na tom, aby nedávné úspěchy neohrozily nadcházející volby v zemi, zejména během současného období nízkého počtu nakažených, které je nejlepší příležitostí k úplnému zastavení nemoci. Má-li úsilí o vykořenění obrny uspět, musí mu zachovat věrnost všechny politické frakce.

Navzdory pokroku v roce 2012 nedokážeme v poslední době šíření polioviru v Pákistánu úplně potlačit, především kvůli překážkám, které komplikují řízení a realizaci programu. Tyto potíže se musí vyřešit pomocí výkonnější správy na všech úrovních, zejména s ohledem na hrubé narušení autority státu ve čtvrtině země, kde spletité faktory vyvolaly nedůvěru ve jménu etnicity, politiky a náboženství, což vyústilo v rozsáhlý rozklad vlády práva.