Afghanistan health Noorullah Shirzada/Getty Images

Zdravotní důsledky změn životního prostředí

OXFORD – Svět se v posledních letech čím dál intenzivněji zabývá katastrofickým potenciálem globálního oteplování a dalších člověkem vyvolaných změn životního prostředí – a plným právem. Jedno z nejvážnějších rizik se ale téměř ignoruje: ohrožení lidského zdraví.

Jistěže jsou zcela oprávněné obavy z toho, co by nárůst globálních teplot nad preindustriální úrovně znamenal pro planetu. A leckoho pochopitelně vyvádí z klidu, že neúměrně trpí nejchudší lidé světa, zatímco Spojené státy, druhý největší emitent oxidu uhličitého na planetě, se zřejmě vyhýbají své zodpovědnosti.

U člověkem vyvolaných změn životního prostředí se však z velké části přehlížejí dopady na zdraví a kvůli ekonomickému zisku se zaprodává kvalita života budoucích generací. Důsledky jsou nelépe vidět na rozvíjejících se trzích v Africe, Asii, Americe a Evropě.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/B2H8WxAcs