Afghanistan health Noorullah Shirzada/Getty Images

Zdravotní důsledky změn životního prostředí

OXFORD – Svět se v posledních letech čím dál intenzivněji zabývá katastrofickým potenciálem globálního oteplování a dalších člověkem vyvolaných změn životního prostředí – a plným právem. Jedno z nejvážnějších rizik se ale téměř ignoruje: ohrožení lidského zdraví.

Jistěže jsou zcela oprávněné obavy z toho, co by nárůst globálních teplot nad preindustriální úrovně znamenal pro planetu. A leckoho pochopitelně vyvádí z klidu, že neúměrně trpí nejchudší lidé světa, zatímco Spojené státy, druhý největší emitent oxidu uhličitého na planetě, se zřejmě vyhýbají své zodpovědnosti.

U člověkem vyvolaných změn životního prostředí se však z velké části přehlížejí dopady na zdraví a kvůli ekonomickému zisku se zaprodává kvalita života budoucích generací. Důsledky jsou nelépe vidět na rozvíjejících se trzích v Africe, Asii, Americe a Evropě.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/B2H8WxA/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.