Osvícenství před soudem

Ošklivé debaty o náboženství a vědě se obvykle jeví jako záležitost omezená na Spojené státy. V posledních měsících se však tyto debaty začaly šířit, nejprve do Evropy a pak dále po světě. Jak se zdá, věda je unášena vstříc politickým rizikům, jimž čelila naposledy v dobách před osvícenstvím.

Evropa zahájila svou vlastní debatu o původu života ve stylu Ameriky, když vídeňský kardinál Christoph Schönborn vyslovil pochybnosti nad přijatelností darwinismu a evoluční teorie pro ty, kdo se považují za věrné římské katolíky. Kardinál prohlásil, že evoluce je dílem Božím a že evoluční teorie by měla být vykládána v souladu s tím a nijak jinak.

Po zásahu kardinála Schönborna se zdá, že se náhle roztříštil smír mezi vědou a náboženstvím, jenž ve staré Evropě trval bezmála od osvícenství – anebo přinejmenším od historicky těžce vybojovaného vypuzení církve z politiky na konci devatenáctého a na počátku dvacátého století. Zjevené pravdě, říká vlastně kardinál, musí být přiznána nadřazenost nad pravdami, jež pomocí rozumu odhaluje věda.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/OPREUyx/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.