Osvícenství před soudem

Ošklivé debaty o náboženství a vědě se obvykle jeví jako záležitost omezená na Spojené státy. V posledních měsících se však tyto debaty začaly šířit, nejprve do Evropy a pak dále po světě. Jak se zdá, věda je unášena vstříc politickým rizikům, jimž čelila naposledy v dobách před osvícenstvím.

Evropa zahájila svou vlastní debatu o původu života ve stylu Ameriky, když vídeňský kardinál Christoph Schönborn vyslovil pochybnosti nad přijatelností darwinismu a evoluční teorie pro ty, kdo se považují za věrné římské katolíky. Kardinál prohlásil, že evoluce je dílem Božím a že evoluční teorie by měla být vykládána v souladu s tím a nijak jinak.

Po zásahu kardinála Schönborna se zdá, že se náhle roztříštil smír mezi vědou a náboženstvím, jenž ve staré Evropě trval bezmála od osvícenství – anebo přinejmenším od historicky těžce vybojovaného vypuzení církve z politiky na konci devatenáctého a na počátku dvacátého století. Zjevené pravdě, říká vlastně kardinál, musí být přiznána nadřazenost nad pravdami, jež pomocí rozumu odhaluje věda.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/OPREUyxcs