munday2_Mark WilsonGetty Images_hurricane Mark Wilson/Getty Images

Nieuwe grenzen in de klimaatrisicoanalyses

LONDEN – De afgelopen jaren hebben recordbrekende temperaturen en extreme weersomstandigheden de overweldigende invloed van broeikasgasemissies op het wereldklimaat duidelijk gemaakt. Bovendien lopen de kosten van dergelijke gebeurtenissen op. Zo hebben zich sinds 2005 vijf van de ergste natuurrampen in de geschiedenis van de VS voorgedaan, met een totale economische schade van 523 miljard dollar, gecorrigeerd voor inflatie. En alleen al het afgelopen jaar is Amerika door 22 grote natuurrampen getroffen.

Maar het vertalen van de uitkomsten van klimaatveranderingsmodellen in specifieke potentiële gevolgen, en het inschatten van de financiële materialiteit van klimaatgevaren, stelt zowel bedrijven als beleggers voor problemen. De snelle verspreiding van klimaatgegevens op basis van modellen heeft geleid tot bezorgdheid over onbedoeld misbruik in de context van financiële besluitvorming en informatieverschaffing, alsmede over materiële onjuistheden in financiële verslagen en ʻgreenwashing.ʼ Deze risicoʼs zijn bijzonder problematisch in het geval van kapitaalinvesteringen op de langere termijn in de publieke infrastructuur, die vaak een operationele levensduur van meerdere decennia hebben.

De behoefte van financiële marktdeelnemers aan klimaatinformatie varieert, zowel als het gaat om de gedetailleerdheid van de beoordeling (met betrekking tot specifieke activa of activaklassen, regioʼs en sectoren) als de tijdshorizon. Maar het is moeilijk om maatregelen ter vermindering van klimaatrisicoʼs te beoordelen als je niet beschikt over specifieke gegevens over de prestaties van entiteiten in het verleden. Daarbij kan het gaan om de vraag hoe bedrijven zijn getroffen door historische gebeurtenissen zoals overstromingen, het tijdstip en de geografische schaal van de gevaren en hun impact, en de doeltreffendheid van de aanpassingen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/KA7ppwJnl