0

Jak zkonstruovat finanční stabilitu

Robert J.�Shiller

NEW HAVEN – Závažnost celosvětové finanční krize, kterou sledujeme už dva roky, souvisí s elementárním zdrojem nestability v bankovní soustavě – a ten můžeme a musíme koncepčně vykořenit. Aby se nám to podařilo, musíme zajistit pokrok techniky ve finančnictví.