5

Jaký nedostatek energie?

MARTIGNY, ŠVÝCARSKO – Kdybychom dokázali zachytit a využít energii ze slunečního světla, které dopadne na zeměkouli za pouhé dvě minuty, stačilo by to na provoz všech našich automobilů, osvětlení i vytápění všech našich budov a pokrytí veškerých našich ostatních energetických potřeb po dobu celého roku. Jednoduše řečeno se my lidé nepotýkáme s nedostatkem energie. Potýkáme se s technickými problémy při jejím zachycování a dodávání spotřebitelům; a jedním z nejefektivnějších způsobů, jak tento problém vyřešit, je investovat do kvalitnějších způsobů skladování energie.

V pozadí mnoha problémů dnešního světa lze vysledovat využívání energie – od konfliktů kvůli dodávkám ropy přes obavy z emisí skleníkových plynů až po ušlou produktivitu a výkon v důsledku nedostatečných dodávek a jejich výpadků. V mnoha koutech nejchudšího světa dusí nedostatek energie hospodářský rozvoj. Celosvětově nemá přístup k elektřině více než 1,3 miliardy lidí a přibližně 2,6 miliardy postrádají přístup k moderním kuchyňským spotřebičům. Více než 95% těchto lidí žije v subsaharské Africe nebo rozvojové Asii a 84% obývá venkovské oblasti.

Před nedávnými prezidentskými volbami v Nigérii se například jedné ženy dotázali, co by podle ní měli kandidáti zajistit. Odpověděla jedním slovem: „Světlo.“ Elektřina, tato základní komodita, by jí umožnila dál chodit do práce a jejím dětem studovat.

Nespolehlivá či nedostupná energie je problémem ve velké části Afriky a indického subkontinentu, ale i v některých dalších koutech Asie. Podle zprávy Mezinárodní energetické agentury by zkvalitnění energetického sektoru mohlo v některých nejchudších částech světa zajistit zlepšení podmínek odpovídající deseti letům hospodářského růstu.

Naši globální energetickou krizi zhoršuje nedostatek inovací. Podle studie americké vládní Národní laboratoře Lawrence Livemorea se více než 60% energie, kterou využíváme, ztratí od okamžiku výroby do okamžiku spotřeby. Tento údaj zahrnuje neefektivní proměnu fosilních paliv v elektřinu, přenosové ztráty, plýtvavé chování spotřebitelů nebo potřebu udržovat rezervy v zájmu prevence výpadků.

Je zapotřebí nová vlna inovací, které dokážou eliminovat plýtvání, snížit znečištění a rozšířit přístup k energii po celém světě. To znamená zaměřit se na technologie, které zvyšují efektivitu, jako jsou bezdrátová komunikace, komunikace stroj-stroj, chytré měření nebo kvalitnější řízení výroby.

Obnovitelné zdroje energie včetně energie solární a větrné mají dobrou pozici k tomu, aby ve zralých i rozvíjejících se ekonomikách přispívaly k zajišťování energetických potřeb. Protože však slunce nesvítí vždy a vítr vždy nefouká, je energie z těchto zdrojů nestabilní a přetržitá. To bude problém i nadále, pokud a dokud nezačneme být schopni efektivně skladovat energii z obnovitelných zdrojů.

Studie vypracované americkou regionální skupinou Western Electricity Coordinating Council zjistily, že nalezení lepších způsobů skladování energie by mohlo snížit celkové ztráty zhruba o 18% a zvýšit efektivitu využívání elektrické energie až o 11%. Kvalitnější metody skladování energie by zároveň usnadnily dodávky elektřiny do těžko dostupných oblastí, které jsou v současné době nedostatečně pokryté, a přispěly by k ideálnímu využívání mnohdy vzácných energetických zdrojů.

Jednou z osvědčených metod skladování energie je využívání nadbytečné kapacity k čerpání vody do přečerpávacích nádrží, kde ji lze v době vysoké poptávky využít k pohánění turbín. Tento přístup je však praktický pouze v horských oblastech a jako masové tržní řešení nevyhovuje. Mezi slibné oblasti výzkumu patří síťové baterie s desetitisícovkami cyklů nabití a vybití nebo analýza dat za účelem optimalizace využívání těchto baterií a maximálního zefektivnění sítě.

Vyrábět energii nestačí. Musíme ji také efektivně využívat a nezbytnou součástí řešení bude i rozšířené zavádění nejmodernějších skladovacích technologií. Zajištění stability, efektivity a místní i cenové dostupnosti světových dodávek energie nějakou dobu potrvá. Na obzoru se však rýsují průlomová řešení. Naším úkolem je neztratit je ze zřetele.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.