kdixon1_Irfan Khan  Los Angeles Times via Getty Images_solar power Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images

Een routekaart naar mondiale decarbonisering

LONDEN – Ons klimaatprobleem is een energieprobleem. Maar het oplossen van ons energieprobleem vereist actie die veel verder gaat dan de elektriciteitsopwekking.

Zonne- en windenergie hebben ons energiesysteem radicaal veranderd. Maar aangezien de elektriciteitssector momenteel slechts 20 procent van onze energie levert, kunnen we door alleen maar meer groene elektriciteit te produceren niet tegen het midden van de eeuw een koolstofdioxide-uitstoot van nul bereiken. Evenmin zal het omzetten van hernieuwbare energie in grootschalige voorraden groene waterstof een wondermiddel zijn. Onze schepen, vliegtuigen en treinen zijn er niet op berekend, en de economische prikkels gaan nog niet in de goede richting.

Ons energieprobleem is ook een probleem van de vraag naar energie. Om onze collectieve klimaatambities te verwezenlijken zijn snelle en ingrijpende veranderingen nodig in ieder van de sectoren die bijdragen tot de mondiale energievraag – niet alleen elektriciteit, maar ook vervoer, industrie, staal en chemie. Om deze transities in het vereiste tempo op de rails te krijgen moet onze energie-infrastructuur volledig worden omgevormd. Daartoe zijn met name drie prioriteiten van cruciaal belang.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/uLSPIvPnl