0

Schvalte zákaz jaderných zkoušek

STOCKHOLM/MÉXICO – Indonéský parlament právě udělal historický krok, který naší planetě přináší více bezpečí před hrozbou jaderných zbraní. Rozhodnutí Indonésie ratifikovat Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT) má obrovský význam. Pro zbývajících osm států jde o jedinečnou příležitost CTBT schválit, čímž by nabyla právní účinnosti.

Během pěti desetiletí po druhé světové válce planetou otřásl jaderný test a ozářil ji v průměru jednou za každých devět dní. Tato éra skončila v roce 1996, když Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Aby však CTBT nabyla účinnosti, musí ji ratifikovat všech 44 států, jež vymezuje jako držitele jaderné technologie. Dokud tak neučiní, přízrak jaderných zkoušek nás bude děsit dál.

Je naléhavě nutné, aby CTBT co nejdříve nabyla v celém světě plné právní účinnosti. Naprostý zákaz jaderných explozí by brzdil modernizaci stávajících jaderných arzenálů a vývoj nových zbraní, takže by ukrajoval potenciál současných i eventuálních jaderně vyzbrojených států. CTBT posiluje jak nešíření jaderných zbraní, tak jaderné odzbrojování a je zásadní pro globální, regionální i národní bezpečnost.

Tleskáme skutečnosti, že všechny jaderně způsobilé země v Evropě a Latinské Americe a mnohé v dalších regionech světa už CTBT ratifikovaly. Po ratifikaci Indonésií se počet zemí, které tak doposud neučinily, snížil na osm: jde o Čínu, Egypt, Indii, Írán, Izrael, Pákistán, Severní Koreu a Spojené státy. Právě tyto země nesou zodpovědnost za proměnu zákazu jaderných zkoušek v realitu. Naléhavě je vyzýváme k opětovnému zvážení CTBT; tento významný nástroj míru a bezpečnosti nás přivede blíž ke světu bez hrozby jaderných zbraní.