0

Ukončeme tragédii Dárfúru

Krizové podmínky, jež nadále převládají v Dárfúru, způsobují tamním obyvatelům obrovské utrpení. Obě strany konfliktu – jak súdánská vláda a její spojenecké síly, tak všechny opoziční skupiny v Dárfúru – musí pochopit, že civilisté by se už neměli stávat obětí jejich politických rozepří.

Souhlas súdánské vlády s rozmístěním smíšené mise Organizace spojených národů a Africké unie, jejímž cílem je udržovat v regionu mír, je samozřejmě vítaným vývojem. Mandát této mise však musí být dostatečně silný, aby umožňoval plnou ochranu civilního obyvatelstva. Navíc síly musejí mít dostatečné personální obsazení, schopnosti a finanční prostředky, aby tento zásadní cíl účinně realizovaly. Státy a instituce, jež vyčlenily dodatečné prostředky, aby pomohly zabezpečit úspěch této mise, – zejména Francie, Španělsko a Evropská komise – si zasluhují potlesk.

Je důležité, aby mezinárodní aktéři ujistili súdánskou vládu, že mise OSN/AU nebude usilovat o změnu režimu v zemi ani jinak překračovat svůj mandát k udržování míru. Zároveň si súdánská vláda musí být plně vědoma, že mezinárodní společenství povzbudí k pokračování podpory jedině dodržováním dřívějších závazků a spoluprací napomáhající přípravě, rozmístění a udržování mise.

Co se týče dárfúrské opozice, nedávné snahy některých jejích předáků překonat rozdrobenost a znovusjednotit hnutí jsou vítaným vývojem. Je nezbytné, aby se všechny hlavní opoziční skupiny dobraly shody ohledně svých cílů a vyjednávacích postojů. Jedině pak mohou vystupovat jako věrohodní partneři mezinárodního společenství a súdánské vlády. Všechny strany konfliktu si musí uvědomit, že jejich spor nelze vposled ukončit jinak než prostřednictvím spravedlivé a udržitelné mírové dohody, již schválí všichni zainteresovaní. Součástí každého takového ujednání musí být návrat vnitrostátně vysídlených osob a řádná péče o ně.