Skoncujme s mýtem národního státu

NEW YORK – Letos na podzim se tisíce vysokoškoláků budou učit o mýtu předestíraném jako fakt. Jde o mýtus, který přispěl k rozdmýchání válek a může brzdit hledání východisek z největších světových problémů. Třebaže původ tohoto mýtu je nezřetelný, věda prokázala jeho nepravdivost a globalizovaný svět jej činí anachronickým. Hovořím o národním státu.

Mýtus národního státu spojuje dvě ideje, jednu konkrétní, stát, a jednu mlhavou, národ. Užitečnost státu je jasná. Jde o nezbytný organizační prvek, který lidem umožňuje dát dohromady své zdroje pro všeobecné blaho a spojit úsilí proti společným hrozbám, ať už jde o záplavy nebo invazní armády. Stát je také posledním arbitrem zákona. Moc státu je dokonce na vzestupu, zčásti jako protireakce na globalizaci a jako důsledek narůstajícího bohatství plynoucího z energetických trhů.

Národní stát jako základ státnosti však zatemňuje podstatu největších hrozeb lidstva. Znečištění životního prostředí, terorismus, pandemie a změna klimatu jsou globální jevy. Národní suverenitu nerespektují, a proto vyžadují celosvětovou spolupráci.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/6tEi12Q/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.