12

Zastavme ve finančnictví závody ve zbrojení

CAMBRIDGE – Lidé se často ptají, jestli regulátoři a legislativci ve finanční soustavě vyspravili vady, které svět dovedly na pokraj druhé Velké hospodářské krize. Krátká odpověď zní ne.

Ano, pravděpodobnost okamžitého opakování akutního finančního zhroucení z roku 2008 výrazně snižuje skutečnost, že většina investorů, regulátorů, spotřebitelů, a dokonce i politiků si zážitek blízké finanční smrti bude dost dlouho pamatovat. Vzhledem k tomu bude zřejmě jistou dobu trvat, než se opět naplno rozvine lehkovážnost.

Jinak se ale fundamentálně mnoho nezměnilo. Legislativa a regulace vzniklá hned po krizi sloužila převážně jako záplata nutná k zachování statu quo. Politici a regulátoři nemají politickou kuráž ani duševní přesvědčení potřebné pro návrat k mnohem jasnějšímu a přímočařejšímu systému.

Andy Haldane z Bank of England ve svém nedávném projevu na elitní konferenci o centrálním bankovnictví v Jackson Hole v americkém Wyomingu naléhavě vyzval k návratu k jednoduchosti v regulaci bankovnictví. Haldane si právem posteskl, že se bankovní regulace vyvinula z nemnoha velmi konkrétních pravidel v duchamorně komplikované statistické algoritmy měření rizika a kapitálové přiměřenosti.