0

Ukončení mezinárodní okupace

Není nic nového pod sluncem, že vojensko-politické okupace a mezinárodní dohled v zemi nejsou tím, co by národ, který je okupován či podroben dohledu, vítal. Na chvíli to lidé překousnou, někdy s porozuměním pro nezbytnost ztráty suverenity, již musí snášet. Jejich tolerance ale nevyhnutelně opadá - a to rychle.

Nedávno jsem v Bukurešti diskutoval o dozorčí úloze Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v mé vlasti, Albánii, s expertem z tohoto orgánu. Byl překvapen, když se dověděl, že počet zaměstnanců OBSE v Albánii se vyrovná počtu všech pracovníků vídeňského ústředí OBSE.

Samotný rozsah činnosti OBSE v Albánii mi starosti nedělá. Znepokojivé je ale zdání trvalosti její mise. Na kom vlastně je, aby rozhodl, kdy mise OBSE v Albánii skončí?

Tato otázka je samozřejmě širší než otázka přítomnosti OBSE v Albánii. Jestliže správci OSN ovládají Kosovo i Bosnu celé roky po skončení tamních zuřivých válek a jestliže se hovoří o tom, že americkou okupaci Iráku nahradí mise OSN, kdy má potom mezinárodní správa skončit a dozor nad zemí přejít zpět do rukou jejích občanů?