0

Jak zmocnit Evropu

EMBARGO: NEZVEŘEJŇOVAT DŘÍVE NEŽ 1. ŘÍJNA 2007

Nedojde-li na poslední chvíli ke změně stanoviska, evropské hlavy vlád uzavřou tento měsíc podpisem nové smlouvy ke zdokonalení zahraničněpolitického aparátu Evropské unie prostřednictvím posílení role Vysokého představitele EU. Tato změna je už dlouho opožděná.

Rozpočet Vysokého představitele je menší než obnos, který Evropská komise vydá za úklid svých bruselských kanceláří. Zahraničněpolitický aparát s pouhými 500 zaměstnanci a jen hrstkou zástupců v cizině, který by měl zosobovat kolektivní vůli 27 vlád EU, zaostává co do výdajů i početnosti personálu za většinou malých afrických zemí.

To by se mělo změnit, až bude zvolen nový zahraničněpolitický šéf, jenž bude dohlížet na zahraniční obchod, obranu a politiky pomoci. Tato vítaná institucionální inovace ovšem neodpoví na zásadnější otázku: bere Evropa budování soudržné a důrazné zahraniční politiky vážně?