0

Rozvíjející se trhy a globální finanční reforma

BERKELEY Je případné, že se nadcházející summit skupiny G-20 koná právě v Pittsburghu, starém průmyslovém centru rozvinuté průmyslové země, neboť agendu posilování finančních systémů směly určovat právě rozvinuté země. Rozvíjející se trhy toho kromě škodolibosti přinesly k jednacímu stolu málo.

Spojené státy kladou důraz na vyšší kapitálové požadavky. Evropané prosazují reformu praxe odměňování ve finančním sektoru. Oba návrhy sice mají své opodstatnění, avšak je přinejmenším pochybné, zda to bude stačit ke stabilizaci našich nebezpečně nestabilních finančních systémů.

Čím mohou rozvíjející se trhy k této agendě přispět, je mírně řečeno nejasné. Až dosud se jen málo vyjadřovaly k otázce, jak by reformovaly finanční systémy. Mohou tvrdit, že to není jejich problém – že krize z uplynulých dvou let měla těžiště v rozvinutých ekonomikách a že právě finanční systémy těchto zemí je potřeba napravit.

Agenda projednávaná v Pittsburghu však bude k lepšímu či k horšímu utvářet nejen podobu finančních systémů v USA a v Evropě, ale i globálního finančního systému. Finanční trhy jsou příliš integrované – a integrované i zůstanou, ať se nám to líbí, nebo ne –, než aby jakákoliv ustanovená pravidla neměla hluboký dopad i na rozvíjející se trhy. Čína, Brazílie a Rusko podaly ambiciózní návrhy, které mohou přinést ovoce za 10 či 20 let, totiž učinit reálnou mezinárodní měnu ze „zvláštních práv čerpání“ Mezinárodního měnového fondu. Neřekly však, jak by reformovaly finanční systémy a politiku nyní.