Rozvíjející se trhy a globální finanční reforma

BERKELEY Je případné, že se nadcházející summit skupiny G-20 koná právě v Pittsburghu, starém průmyslovém centru rozvinuté průmyslové země, neboť agendu posilování finančních systémů směly určovat právě rozvinuté země. Rozvíjející se trhy toho kromě škodolibosti přinesly k jednacímu stolu málo.

Spojené státy kladou důraz na vyšší kapitálové požadavky. Evropané prosazují reformu praxe odměňování ve finančním sektoru. Oba návrhy sice mají své opodstatnění, avšak je přinejmenším pochybné, zda to bude stačit ke stabilizaci našich nebezpečně nestabilních finančních systémů.

Čím mohou rozvíjející se trhy k této agendě přispět, je mírně řečeno nejasné. Až dosud se jen málo vyjadřovaly k otázce, jak by reformovaly finanční systémy. Mohou tvrdit, že to není jejich problém – že krize z uplynulých dvou let měla těžiště v rozvinutých ekonomikách a že právě finanční systémy těchto zemí je potřeba napravit.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/rhwF6XT/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.