shankar4_ Lukas SchulzeGetty Images_emissions Lukas SchulzeGetty Images

Wat ontwikkelingslanden nodig hebben om een netto-nuluitstoot te bereiken

DUBAI – In het recente rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering wordt gewaarschuwd dat de aarde tegen 2040 met 1,5º Celsius zal zijn opgewarmd, tenzij dringend maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen te elimineren. Na de publicatie van het rapport noemde VN-secretaris-generaal António Guterres het treffend ʻeen code rood voor de mensheid.ʼ De opwarming van de aarde wordt een steeds urgenter probleem, en alle landen hebben een rol te spelen in de bestrijding ervan. Maar nu regeringsfunctionarissen uit de hele wereld zich voorbereiden op het vaststellen van duurzaamheidsdoelstellingen tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) volgende maand in Glasgow, kunnen zij de economische nood van de ontwikkelingslanden niet negeren.

De klimaatcrisis doet zich voor op een moment dat regeringen en bedrijven in de ontwikkelingslanden worstelen met de gevolgen van COVID-19. Nu de wereldeconomie de pandemie te boven begint te komen, is het duidelijk dat de ontwikkelingslanden zich langzamer zullen herstellen. En het tempo waarin de vaccins worden geleverd, zal de economische situatie nog ingewikkelder maken. Zo is het mogelijk dat de armste landen in Afrika op zijn vroegst in 2023 voldoende doses zullen ontvangen om hun hele bevolking te vaccineren.

Hoewel we erkennen dat het aanpakken van de klimaatverandering een langetermijnopgave is, moeten de ontwikkelingslanden dus onmiddellijk prioriteit geven aan economische groei – hun economieën nieuw leven inblazen, de armoede terugdringen en banen creëren. Bouwen aan een groenere toekomst zal uiteindelijk vruchten afwerpen, maar hongerige gezinnen hebben vandaag voedsel en banen nodig.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/LHf5hfonl