4

Příležitost pro Egypt a MMF

LAGUNA BEACH – Egyptské úřady a zaměstnanci Mezinárodního měnového fondu uzavřeli dohodu. Vyjádří-li s ní Sbor guvernérů MMF příští měsíc souhlas, obdrží Egypt půjčku ve výši 12 miliard dolarů, určenou na podporu hospodářských reforem. Prvotním cílem tříletého programu bude využití značného egyptského potenciálu, zvýšení hospodářského růstu a tvorby pracovních míst a řešení nedostatku deviz. Dohoda však představuje také významnou příležitost ke zlepšení vztahů mezi Egyptem a MMF – přičemž takový výsledek by měl pro obě strany dalekosáhlé výhody.

Vztah mezi Egyptem a MMF byl a je trnitý. Zejména se to projevilo v roce 1977, kdy Egypt výměnou za finance z MMF omezil dotace na potraviny, což vyvolalo ve velkých egyptských městech výtržnosti, které si vyžádaly téměř 80 obětí a stovky zraněných. Dohoda musela být zrušena a dotace obnoveny. Od té doby se projednávalo několik dalších dohod včetně jedné z roku 2012, ale většina jich nesplnila účel nebo se od nich upustilo.

Vzhledem k těmto okolnostem není nijak překvapivé, že mnozí Egypťané pokládají MMF za zpupnou organizaci snažící se vnutit svou vůli jednotlivým státům, aniž bere dostatečný ohled na místní podmínky. Někteří lidé dokonce fond pokládají za nástroj západní nadvlády. Kvůli tomuto vnímání se předchozí egyptské vlády nejen vyhýbaly podpoře od MMF, ale také odkládaly každoroční ekonomické konzultace vyžadované na základě článků dohody fondu.

Egyptská ekonomika se však potýká s vážnými problémy, neboť ji v posledních několika letech tvrdě zasáhly ekonomické i jiné šoky. Obavy o bezpečnost, zesílené po říjnové havárii ruského letadla na Sinaji, vyvolaly prudký propad cestovního ruchu, který je významným zdrojem příjmů. Peníze zasílané domů Egypťany pracujícími v zámožných státech Perského zálivu, což je další klíčový zdroj příjmů, se tenčí kvůli poklesu cen ropy. Příjmy za využívání Suezského průplavu zasáhlo zpomalení globálního růstu a mezinárodního obchodu. A přímé zahraniční investice poklesly do doby, než se vyjasní mimo jiné otázka, jaké reformy hodlá vláda uskutečňovat.