Jonas Gratzer/Getty Images

Důkazy o reformách vzdělávání

DHÁKA – Existuje téměř všeobecná shoda, že víc vzdělanosti je pro společnost přínosem. Ukazuje se ale, že některé populární vzdělávací politiky přinášejí velmi málo, zatímco jiné, často přehlížené, mohou změnit mnoho.

Jasným zlepšením by se zdálo zmenšení velikosti tříd, ale nižší počet žáků ve třídě se sám o sobě neprojevil jako vzpruha výsledků vzdělávání. Rovněž prodloužení školního dne se jeví jako snadná cesta k zajištění, aby se žáci víc naučili; výzkum ale zjišťuje, že čas strávený ve škole je podstatně méně důležitý, než co se tam děje.

Nový výzkum uskutečněný pro think tank Centrum Kodaňského konsenzu, který řídím, zdůrazňuje neintuitivní fakt, že zázračným vzdělávacím lékem není ani vybavit třídy dalšími učebnicemi či počítači. V rámci projektu, který vyhledává nejdůmyslnější politické možnosti pro Bangladéš, Atonu Rabbani z Univerzity v Dháce dokládá, že vyučování s pomocí techniky má smíšené výsledky. V Indii mělo poskytnutí počítačů žákům jistý vliv, ale v Kolumbii téměř žádný. Zavedení počítačů ve Spojených státech, není-li opřeno o rodičovský dohled a pedagogické vedení, je dokonce škodlivé.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/uSOH9Yd/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.