lomborg133_Jonas Gratzer_Getty Images Jonas Gratzer/Getty Images

Důkazy o reformách vzdělávání

DHÁKA – Existuje téměř všeobecná shoda, že víc vzdělanosti je pro společnost přínosem. Ukazuje se ale, že některé populární vzdělávací politiky přinášejí velmi málo, zatímco jiné, často přehlížené, mohou změnit mnoho.

Jasným zlepšením by se zdálo zmenšení velikosti tříd, ale nižší počet žáků ve třídě se sám o sobě neprojevil jako vzpruha výsledků vzdělávání. Rovněž prodloužení školního dne se jeví jako snadná cesta k zajištění, aby se žáci víc naučili; výzkum ale zjišťuje, že čas strávený ve škole je podstatně méně důležitý, než co se tam děje.

Nový výzkum uskutečněný pro think tank Centrum Kodaňského konsenzu, který řídím, zdůrazňuje neintuitivní fakt, že zázračným vzdělávacím lékem není ani vybavit třídy dalšími učebnicemi či počítači. V rámci projektu, který vyhledává nejdůmyslnější politické možnosti pro Bangladéš, Atonu Rabbani z Univerzity v Dháce dokládá, že vyučování s pomocí techniky má smíšené výsledky. V Indii mělo poskytnutí počítačů žákům jistý vliv, ale v Kolumbii téměř žádný. Zavedení počítačů ve Spojených státech, není-li opřeno o rodičovský dohled a pedagogické vedení, je dokonce škodlivé.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/uSOH9Ydcs