Paul Lachine

Ztracené generace

NEW YORK – Ekonomický úspěch země závisí na vzdělání, kvalifikaci a zdraví jejích obyvatel. Když jsou mladí lidé v zemi zdraví a mají dobré vzdělání, mohou najít výnosné zaměstnání, dosáhnout důstojného postavení a uspět při adaptaci na výkyvy globálního trhu práce. Podniky více investují, protože vědí, že jejich zaměstnanci budou produktivní. Přesto mnoho společností po celém světě nesplňuje úkol zajistit základní úroveň zdraví a slušné vzdělání pro všechny generace dětí.

Proč zůstává vzdělání v tolika zemích nesplněným úkolem? Některé státy jsou jednoduše příliš chudé, než aby mohly zajistit slušné školy. Dostatečné vzdělání mohou navíc postrádat i samotní rodiče, kteří pak nedokážou svým dětem pomáhat déle než v první či druhé školní třídě, a tak se neschopnost číst a počítat přenáší z jedné generace na druhou. Nejsložitější situace nastává ve velkých rodinách (řekněme se šesti či sedmi dětmi), protože rodiče jen málo investují do zdraví, výživy a vzdělání každého dítěte.

Selhávají však i země bohaté. Například Spojené státy krutě dopouštějí, aby nejchudší děti trpěly. Chudí lidé žijí v chudých čtvrtích se špatnými školami. Rodiče jsou často nezaměstnaní, nemocní, rozvedení, nebo dokonce uvěznění. Děti se ocitají v pasti trvalého generačního cyklu chudoby, přestože společnost je obecně blahobytná. Děti vyrůstající v chudobě až příliš často končí jako chudí dospělí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/8vJCD68/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.