0

Jak poučit Američany o muslimských hlasech

NEW YORK – Americký prezident Barack Obama podal ve svém přelomovém projevu v Káhiře přátelsky otevřenou ruku muslimskému světu, aby se pokusil zapojit muslimy do vztahu vzájemné úcty. Nikdo nemůže pochybovat o jeho upřímnosti. Už od prvních dnů v úřadu zdůrazňuje, jak je důležité začít psát novou kapitolu ve vztazích mezi Spojenými státy a světovými muslimy.

Tato ctižádost však zůstane pomíjivou, pokud si nepřiznáme smutnou skutečnost: totiž že většina Američanů je dodnes žalostně nevzdělaná o základních faktech o islámu i o široké zeměpisné a kulturní rozmanitosti muslimských kultur.

Většina výzkumů veřejného mínění provedená v posledních čtyřech letech ukazuje, že názory Američanů na islám jsou i nadále jednou z obětí útoků z 11. září 2001. Například výzkum, který v roce 2006 provedly Washington Post a ABC News, zjistil, že téměř polovina Američanů pohlíží na islám „nepříznivě“, přičemž každý čtvrtý respondent přiznal, že má vůči muslimům předsudky.

Americké názory na muslimský svět jsou natolik ovlivněné konfliktem na Blízkém východě a válkami v Iráku a Afghánistánu, že si Američané kolektivně neuvědomují, že většina muslimů žije ve skutečnosti dále v Asii nebo že čtyři země s nejpočetnější muslimskou populací – Indonésie, Pákistán, Indie a Bangladéš – jsou bez výjimky kulturami s tisíciletou historií spolužití s jinými náboženstvími a kulturami.