0

Zhospodárnění života a smrti

Seděli jste někdy u smrtelného lože statistického života? Právě „statistické životy“ jsou tím, co politici zachraňují, nechávají zemřít nebo zabíjejí, když rozhodují o alokaci zdrojů do zdravotnictví.

Zdravotní péče není jedinou oblastí, kde jsou politická rozhodnutí otázkou života a smrti. Ekologické programy ke snížení znečištění ovzduší, osvětové snahy poukazující na nepříznivé účinky kouření, dopravní opatření, která snižují riziko dopravních nehod: mnoho politik zachraňuje životy – a opomíjí jiné životy, jež by byly zachráněny, kdyby se peníze vynaložily jinak.

Jestliže jste tedy někdy seděli u lože umírajícího, pak odpověď může znít ano: seděli jste u smrtelného lože statistického života.

Přesto říkáme, že Honza zemřel na rakovinu, nikoliv že zemřel na politické rozhodnutí seškrtat výdaje na preventivní onkologická vyšetření. Říkáme, že Marie zemřela při dopravní nehodě, nikoli že je obětí zákona o provozu na pozemních komunikacích. Krátce, politická rozhodnutí obvykle nepovažujeme za příčinu smrtí jednotlivců.