14

Ekonomie a její kritikové

MNICHOV – Na dnešní ekonomii je mnoho co kritizovat. Například se tento obor příliš málo zaměřuje na politická témata a příliš vtlouká studentům do hlav matematiku. Velká část současné kritiky ekonomie je však založena na nepochopení a neznalosti.

Vezměme si koncept „neviditelné ruky trhu“ Adama Smitha, z něhož vyplývá, že tržní rovnováha je efektivní, pokud zavládne dokonalá konkurence a pokud existují dobře definovaná vlastnická práva. Navzdory domněnkám mnoha kritiků však ekonomové hlavního proudu nepředpokládají, že tyto ideální podmínky existují vždy. Naopak mají sklon využívat těchto podmínek jako referenčního měřítka při analýze tržních selhání. Podobně jako slídící psi hledají v ekonomice defekty a zamýšlejí se nad otázkou, jak je lze korigovat prostřednictvím inteligentní státní intervence.

V tomto ohledu připomínají ekonomové lékaře, kteří musí vědět, jak vypadá zdravé tělo, než mohou stanovit diagnózu a předepsat léčbu. Dobrý lékař nezasahuje svévolně do tělesných pochodů, ale dělá to jen v případech, kdy existuje objektivní důkaz nemoci a kdy lze stanovit účinnou léčbu.

Ekologické regulace řeší obzvláště nápadný příklad tržního selhání. Trhy jsou obecně efektivní, pokud příjmy společností správně odrážejí veškerý přínos jejich produkce pro třetí strany, přičemž jejich náklady odrážejí veškerou újmu. V takovém případě vede maximalizace zisku k maximalizaci společenského blaha.