rodrik187_Jorge FernándezLightRocket via Getty Images_nigeriatrain Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images

Økonomi har et annet mangfoldsproblem

CAMBRIDGE – Økonomen Joseph E. Stiglitz hadde tidlig i karrieren et lengre opphold i Kenya, og der ble han slått av flere særheter ved hvordan den lokale økonomien fungerte. En av disse uregelmessighetene var forpakting. Ville det ikke gå hardt ut over drivkraften og dermed redusere effektiviteten hvis de som dyrket jorden, måtte gi fra seg halve avlingen til jordeiere? undret Stiglitz. Hvorfor holdt man fremdeles fast ved et slikt system?

Stiglitz’ ønske om å oppklare dette paradokset fikk ham til å utvikle sine nyskapende teorier om asymmetrisk informasjon, som senere skulle gi ham Nobelprisen i økonomi. «Tiden jeg tilbrakte i Kenya var avgjørende for utviklingen av ideene mine om informasjonens økonomi,» mintes han.

Økonomen Albert O. Hirschman var på sin side i Nigeria da han observerte adferd som forbløffet ham. Jernbaneselskapet, som lenge hadde offentlig monopol, var begynt å få konkurranse fra private lastebilsjåfører. I stedet for å svare på presset ved å gjøre noe med de mange åpenbare svakhetene i selskapet ble det bare enda dårligere. Hirschman kom frem til at kundetapet hadde fratatt staten håndfaste verdifulle tilbakemeldinger. Denne observasjonen av togtrafikk i Nigeria ble frøet som vokste til den fantastisk innflytelsesrike boken Exit, Voice, and Loyalty. (Hirschman fortjente virkelig også en Nobelpris, men det fikk han aldri.)

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/rQNfWtgnb