skidelsky159_ipopba_getty images_economics Ipopba/Getty Images

Het is mooi geweest met de efficiëntie

LONDEN – De economie is de wetenschap van het besparen, of van het besteden van zo min mogelijk tijd en moeite teneinde zo veel mogelijk voldoening te produceren. Hoe meer we kunnen besparen op het gebruik van schaarse middelen, des te ʻefficiënterʼ we zouden zijn in het krijgen van wat we willen. Efficiëntie is een gewaardeerd doel, omdat het letterlijk de kosten van het levensonderhoud verlaagt. Spaarzaamheid bij het verkrijgen van de goederen en diensten die we willen hebben is dus de sleutel tot een beter leven.

Efficiëntie staat centraal in de handelstheorie. Begin negentiende eeuw stelde de econoom David Ricardo dat elk land zich moet concentreren op het maken van wat het tegen de laagste relatieve kosten kan produceren. Wijlen Nobelprijswinnaar Paul Samuelson beschreef Ricardoʼs theorie van het ʻrelatieve voordeelʼ als de mooiste in de economie, die op gelijke wijze van toepassing is op de arbeidsverdeling tussen mensen, bedrijven en landen. Het is de onderliggende theoretische grondslag voor de mondialisering.

Efficiëntie is ook de reden dat economen zich zorgen maken over de arbeidsproductiviteit in geavanceerde economieën. In het Verenigd Koninkrijk produceren werknemers vandaag de dag per uur bijvoorbeeld gemiddeld niet méér dan in 2007, dus er is geen enkele efficiëntiewinst geboekt. Dit betekent dat de levensstandaard in het Verenigd Koninkrijk al dertien jaar lang gelijk is gebleven – de langste periode van stagnatie sinds de Industriële Revolutie. Economen hebben honderden artikelen in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd om te proberen deze ʻproductiviteitspuzzelʼ te verklaren.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/DO6tk96nl