0

Hospodářská realita vrací úder

Téměř každý den se dovídáme o dalších nenasytných ředitelích a manažerech amerických firem, kteří se svými účetními, právníky a investičními bankéři zosnovali plán, jak ošidit investující veřejnost. Nejde ale jen o skandály. Veřejnost by o nevyzpytatelnosti dnešních finančních trhů měla vědět mnohem více. Směnné kurzy a ceny akcií se dnes výrazně odchylují od svých dlouhodobých základních hodnot, což pro reálnou ekonomiku může znamenat zhroucení zaměstnanosti, produkce i investic. Přitom finanční analytikové, kteří o těchto trendech přednášejí v televizi, je nedokáží posoudit realisticky.

Podívejme se na americký dolar, jehož hodnota vůči euru v posledních dnech prudce poklesla. Od poloviny devadesátých let až donedávna dolar vůči evropským měnám výrazně posiloval. Když se v lednu 1999 objevilo na scéně euro, obchodovalo se za 1,17 USD. Pak plynule ztrácelo až na hodnotu 0,83 USD, aby se v posledních dnech vyšplhalo zpět, téměř na paritní úroveň s dolarem.

Pro ekonomy-teoretiky není nedávný vzestup eura žádným překvapením. Směnné kurzy mají tendenci výrazně se odchylovat od dlouhodobých průměrných hodnot. Nebývalá síla dolaru v posledních letech musela nutně jednou skončit návratem k průměrné hodnotě. Tento návrat probíhá právě teď.

Samozřejmě že pokud mají dvě ekonomiky vytrvale rozdílné tempo inflace, pak směnný kurz mezi jejich měnami nebude tendencí vracet se na historickou úroveň tolik ovlivněn. Jenže míra inflace v Evropě a v USA byla víceméně shodná. Dále může směnný kurz zůstat vzdálen dlouhodobému průměru tehdy, zasáhne-li jednu z ekonomik zásadní strukturální změna. Takové změny se ovšem dějí mnohem méně často než se obecně tvrdí či předpokládá. Čili dobrým vodítkem do budoucna může být správně a náležitě interpretovaná minulost.