UIG via Getty Images Jeffrey Greenberg/UIG via Getty Images

Projektový záměr pro rovnost pohlaví

NEW YORK – Genderové předsudky si celosvětově opět získávají pozornost. Ženy ze všech koutů světa žádají prostřednictvím protestních pochodů a virálních mediálních kampaní konec sexuálního obtěžování, zneužívání, zabíjení žen a nerovnosti.

Jakkoliv úspěšně se však kampaním #MeToo a #TimesUp podařilo zvýšit povědomí veřejnosti, boj za rovnoprávnost zdaleka neskončil. Rozšíření práv žen a dívek představuje klíč k dosažení všech sedmnácti cílů trvale udržitelného rozvoje OSN do roku 2030. V současnosti jsou však genderové předsudky i nadále vážnou překážkou globálního pokroku, což zejména platí na pracovišti.

Podle neziskové organizace Catalyst, která sleduje působení generálních ředitelů firem, dnes ženy stojí v čele pouhých 5% společností zastoupených v indexu S&P 500. Toto děsivé číslo udivuje ještě více, vezmeme-li v úvahu, že podle průzkumu Mezinárodní organizace práce (ILO) prosazuje údajně 73% globálních společností politiku rovných příležitostí.. Přestože navíc výzkumy odhalují jednoznačnou spojitost mezi genderovou vyvážeností firmy a jejím finanční zdravím, v největších světových firmách zaujímají ženy méně než 20% míst v řídících orgánech.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/ZpPFPblcs