Jeffrey Greenberg/UIG via Getty Images

Projektový záměr pro rovnost pohlaví

NEW YORK – Genderové předsudky si celosvětově opět získávají pozornost. Ženy ze všech koutů světa žádají prostřednictvím protestních pochodů a virálních mediálních kampaní konec sexuálního obtěžování, zneužívání, zabíjení žen a nerovnosti.

Jakkoliv úspěšně se však kampaním #MeToo a #TimesUp podařilo zvýšit povědomí veřejnosti, boj za rovnoprávnost zdaleka neskončil. Rozšíření práv žen a dívek představuje klíč k dosažení všech sedmnácti cílů trvale udržitelného rozvoje OSN do roku 2030. V současnosti jsou však genderové předsudky i nadále vážnou překážkou globálního pokroku, což zejména platí na pracovišti.

Podle neziskové organizace Catalyst, která sleduje působení generálních ředitelů firem, dnes ženy stojí v čele pouhých 5% společností zastoupených v indexu S&P 500. Toto děsivé číslo udivuje ještě více, vezmeme-li v úvahu, že podle průzkumu Mezinárodní organizace práce (ILO) prosazuje údajně 73% globálních společností politiku rovných příležitostí.. Přestože navíc výzkumy odhalují jednoznačnou spojitost mezi genderovou vyvážeností firmy a jejím finanční zdravím, v největších světových firmách zaujímají ženy méně než 20% míst v řídících orgánech.

Náprava těchto nedostatků je nutná z morálního i ekonomického hlediska. Zpráva společnosti McKinsey Global Institute v roce 2015 zjistila, že kdyby ženy a muži hráli „na trzích práce totožnou roli“, obohatilo by to globální ekonomiku do roku 2025 o 28 bilionů dolarů. Tyto globální zisky by se připočetly k přínosům pro jednotlivé firmy. Společnosti s rovnoprávnějším zastoupením žen jsou inovativnější, velkorysejší a ziskovější. Při současném tempu zrovnoprávňování žen by však zacelení genderové propasti trvalo téměř 220 let. Svět si nemůže dovolit čekat tak dlouho; potřebujeme nový přístup.

Abychom pomohli firmám ukázat cestu, jak přijímat, udržovat si a povyšovat zaměstnané ženy, připojujeme se k více než 400 globálním firemním lídrům a zástupcům vlád, kteří se tento týden scházejí v chilském Santiagu u příležitosti čtvrtého globálního fóra na téma Byznys za rovnost pohlaví. Toto setkání – organizované chilskou vládou a Rozvojovým programem Organizace spojených národů (UNDP) v partnerství s ILO a organizací UN Women – bude klást důraz na význam rovnosti pohlaví v soukromém sektoru.

Jedním z řešení, která budou tvořit agendu fóra, je program s názvem Pečeť rovnosti pohlaví, podporovaný UNDP. Jde o jedinečnou iniciativu spočívající ve vydávání certifikátu firmám, jež eliminovaly rozdíly ve mzdách, zvýšily počet žen na rozhodovacích pozicích a pracují na ukončení sexuálního obtěžování na pracovišti.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Dnes tyto společnosti s certifikátem UNDP stojí v čele budování vyváženější globální pracovní síly. Například chilská státní firma Codelco provozující měděné doly dnes rozšiřuje řady zaměstnankyň – a současně zvyšuje produktivitu. Podobně i kostarická Banco Nacional povýšila desítky žen do manažerských pozic; dnes je banka čelním regionálním poskytovatelem financí podnikatelkám. A kanadská Scotiabank se i díky programu mentorství pro ženy stala jednou z genderově nejvyváženějších firem v oboru. Doufáme, že o certifikát rovnosti pohlaví bude usilovat i řada dalších firem a že svůj záměr případně oznámí už tento týden.

Další iniciativa, o níž se bude diskutovat, nese název Principy rozšíření ženských práv. Jde o jakýsi soubor provozních pravidel vypracovaný organizacemi UN Women a UN Global Compact, který představuje svého druhu projektový záměr pro oblast rovnosti pohlaví. K principům se již přihlásilo více než 1700 generálních ředitelů firem, přičemž téměř 300 firem ze 61 zemí využilo nástroje pro analýzu genderové propasti, poskytovaného bezplatně touto iniciativou s cílem pomoci manažerům zavádět zmíněné principy na pracovišti.

Globální schůzky, certifikační systém a bezplatný software jsou samozřejmě jen jednou součástí řešení. Ženy stále nesou na svých bedrech nepřiměřené množství domácích povinností, přičemž tlaky vyplývající ze společenských a kulturních norem je často připravují o možnost chodit do školy, zakládat firmy nebo se podílet na veřejném životě. I ženy, které placené zaměstnání mají, přitom doplácejí na příjmovou nerovnost mezi pohlavími, jež dosahuje v průměru 23%, což naznačuje, že rovnost se netýká jen příležitostí.

Firmy, komunity a rodiny musí spolupracovat na nastavení stejných podmínek pro všechny. Cena za nicnedělání je naštěstí pro firmy – i pro ekonomiku jako celek – nesmírně vysoká, což nás naplňuje optimismem, že eliminace genderových předsudků na pracovišti je možná. Pokud firmy učiní z rozšíření práv žen klíčový prvek své podnikatelské strategie, pak se růst a rovnost mohou vzájemně posilovat a nikdo nezůstane opominutý.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/ZpPFPbl/cs;

Handpicked to read next