Jeffrey Greenberg/UIG via Getty Images

Projektový záměr pro rovnost pohlaví

NEW YORK – Genderové předsudky si celosvětově opět získávají pozornost. Ženy ze všech koutů světa žádají prostřednictvím protestních pochodů a virálních mediálních kampaní konec sexuálního obtěžování, zneužívání, zabíjení žen a nerovnosti.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Jakkoliv úspěšně se však kampaním #MeToo a #TimesUp podařilo zvýšit povědomí veřejnosti, boj za rovnoprávnost zdaleka neskončil. Rozšíření práv žen a dívek představuje klíč k dosažení všech sedmnácti cílů trvale udržitelného rozvoje OSN do roku 2030. V současnosti jsou však genderové předsudky i nadále vážnou překážkou globálního pokroku, což zejména platí na pracovišti.

Podle neziskové organizace Catalyst, která sleduje působení generálních ředitelů firem, dnes ženy stojí v čele pouhých 5% společností zastoupených v indexu S&P 500. Toto děsivé číslo udivuje ještě více, vezmeme-li v úvahu, že podle průzkumu Mezinárodní organizace práce (ILO) prosazuje údajně 73% globálních společností politiku rovných příležitostí.. Přestože navíc výzkumy odhalují jednoznačnou spojitost mezi genderovou vyvážeností firmy a jejím finanční zdravím, v největších světových firmách zaujímají ženy méně než 20% míst v řídících orgánech.

Náprava těchto nedostatků je nutná z morálního i ekonomického hlediska. Zpráva společnosti McKinsey Global Institute v roce 2015 zjistila, že kdyby ženy a muži hráli „na trzích práce totožnou roli“, obohatilo by to globální ekonomiku do roku 2025 o 28 bilionů dolarů. Tyto globální zisky by se připočetly k přínosům pro jednotlivé firmy. Společnosti s rovnoprávnějším zastoupením žen jsou inovativnější, velkorysejší a ziskovější. Při současném tempu zrovnoprávňování žen by však zacelení genderové propasti trvalo téměř 220 let. Svět si nemůže dovolit čekat tak dlouho; potřebujeme nový přístup.

Abychom pomohli firmám ukázat cestu, jak přijímat, udržovat si a povyšovat zaměstnané ženy, připojujeme se k více než 400 globálním firemním lídrům a zástupcům vlád, kteří se tento týden scházejí v chilském Santiagu u příležitosti čtvrtého globálního fóra na téma Byznys za rovnost pohlaví. Toto setkání – organizované chilskou vládou a Rozvojovým programem Organizace spojených národů (UNDP) v partnerství s ILO a organizací UN Women – bude klást důraz na význam rovnosti pohlaví v soukromém sektoru.

Jedním z řešení, která budou tvořit agendu fóra, je program s názvem Pečeť rovnosti pohlaví, podporovaný UNDP. Jde o jedinečnou iniciativu spočívající ve vydávání certifikátu firmám, jež eliminovaly rozdíly ve mzdách, zvýšily počet žen na rozhodovacích pozicích a pracují na ukončení sexuálního obtěžování na pracovišti.

Dnes tyto společnosti s certifikátem UNDP stojí v čele budování vyváženější globální pracovní síly. Například chilská státní firma Codelco provozující měděné doly dnes rozšiřuje řady zaměstnankyň – a současně zvyšuje produktivitu. Podobně i kostarická Banco Nacional povýšila desítky žen do manažerských pozic; dnes je banka čelním regionálním poskytovatelem financí podnikatelkám. A kanadská Scotiabank se i díky programu mentorství pro ženy stala jednou z genderově nejvyváženějších firem v oboru. Doufáme, že o certifikát rovnosti pohlaví bude usilovat i řada dalších firem a že svůj záměr případně oznámí už tento týden.

Další iniciativa, o níž se bude diskutovat, nese název Principy rozšíření ženských práv. Jde o jakýsi soubor provozních pravidel vypracovaný organizacemi UN Women a UN Global Compact, který představuje svého druhu projektový záměr pro oblast rovnosti pohlaví. K principům se již přihlásilo více než 1700 generálních ředitelů firem, přičemž téměř 300 firem ze 61 zemí využilo nástroje pro analýzu genderové propasti, poskytovaného bezplatně touto iniciativou s cílem pomoci manažerům zavádět zmíněné principy na pracovišti.

Globální schůzky, certifikační systém a bezplatný software jsou samozřejmě jen jednou součástí řešení. Ženy stále nesou na svých bedrech nepřiměřené množství domácích povinností, přičemž tlaky vyplývající ze společenských a kulturních norem je často připravují o možnost chodit do školy, zakládat firmy nebo se podílet na veřejném životě. I ženy, které placené zaměstnání mají, přitom doplácejí na příjmovou nerovnost mezi pohlavími, jež dosahuje v průměru 23%, což naznačuje, že rovnost se netýká jen příležitostí.

Firmy, komunity a rodiny musí spolupracovat na nastavení stejných podmínek pro všechny. Cena za nicnedělání je naštěstí pro firmy – i pro ekonomiku jako celek – nesmírně vysoká, což nás naplňuje optimismem, že eliminace genderových předsudků na pracovišti je možná. Pokud firmy učiní z rozšíření práv žen klíčový prvek své podnikatelské strategie, pak se růst a rovnost mohou vzájemně posilovat a nikdo nezůstane opominutý.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/ZpPFPbl/cs;

Handpicked to read next