acemoglu21_REMKO DE WAALANPAFP via Getty Images_climatechangeprotest Remko de Waalanp/AFP via Getty Images

Framskrittets farer

CAMBRIDGE – Vi bør aldri glemme at i et historisk perspektiv er vi heldige som lever nå. Gjennom mesteparten av menneskehetens historie var livet «ensomt, fattig, stygt, brutalt og kort» — for å sitere Thomas Hobbes. Men ikke lenger. Hungersnød og sult forekommer sjeldnere, levestandarden er blitt høyere for folk flest, og utbredelsen av ekstrem fattigdom er kraftig redusert de siste tiårene.

En brite som ble født for 200 år siden hadde en forventet levealder på rundt 40 år. Forventet levealder i dag er over 60 år, selv i de deler av verden der folk har dårligst helse.

Disse utrolige forbedringene har blitt ledsaget av katastrofale farer. Det er mulig at koronaviruset har vekket oss opp av dvalen, men det er fortsatt et stykke igjen før vi fullt ut erkjenner farene vi står overfor.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/9ICq2HRnb