23

Štěstí je rovnost

LONDÝN – Král Bhútánu nás chce všechny učinit šťastnějšími. Vlády by se podle něj měly snažit maximalizovat spíše hrubé národní štěstí svého lidu než jeho hrubý národní produkt. Představuje tento nový důraz na štěstí trvalý posun, nebo je to jen pomíjivý výstřelek?

Je vcelku zřejmé, proč by vlády měly snižovat důraz na hospodářský růst, když se ukazuje, že je tento růst tak pomíjivý. Očekává se, že eurozóna letos vůbec neporoste. Britská ekonomika je v kontrakci. Ekonomika Řecka se smršťuje už několik let. Dokonce i v Číně se čeká zpomalení. Proč se tedy nevzdat růstu a netěšit se z toho, co máme?

Tato nálada s oživením růstu bezpochyby pomine, neboť je to zákonité. V postoji k růstu nicméně došlo k hlubšímu posunu – k posunu, který do budoucna pravděpodobně sníží stěžejní význam růstu, a to zejména v bohatých zemích.

Prvním faktorem podkopávajícím úsilí o růst byla obava o jeho trvalou udržitelnost. Můžeme stále růst starým tempem, aniž ohrozíme vlastní budoucnost?