4

Waarom wordt de E-sigaret gesmoord?

RENNES – Michael Russell en Murray Jarvik, in de jaren zeventig pioniers van het onderzoek naar het stoppen met roken, zouden de ontwikkeling van de elektronische sigaret oftewel ‘personal nicotine vaporizer’ (PNV) waarschijnlijk hebben toegejuicht. Behalve als tijdelijke hulp voor mensen die proberen te stoppen met het roken van sigaretten zouden zulke nieuwe nicotine-toedieningssystemen kunnen fungeren als lange termijn alternatieven voor tabak – wat het mogelijk maakt om de tabaksconsumptie bijna geheel uit te bannen.

We weten al lange tijd dat mensen roken om de nicotine, maar dood gaan aan de rook. De ruime meerderheid van de aan sigaretten gerelateerde ziektes en doden komt voort uit het inhaleren van teerdeeltjes en giftige gassen, waaronder koolmonoxide. Alhoewel nicotine replacement therapy (NRT) veel mensen heeft geholpen te stoppen blijft het roken van sigaretten in veel landen een hardnekkige gewoonte.

Het gebruik van nicotine in niet brandbare vormen zoals rookloze tabak of PNV’S zou miljoenen van de huidige rokers in staat stellen om de schade die hun nicotinegebruik aan hun gezondheid toebrengt aanzienlijk te verminderen. In Zweden heeft het gebruik van snus (een rookloos tabaksproduct met een lagere concentratie carcinogene nitrosamines) bijgedragen aan een drastische afname in gevallen van longkanker, tot ’s een van werelds laagste niveaus.

Overtuigender voordelen van het uitfaseren van tabaksconsumptie zijn hoogstwaarschijnlijk nergens te vinden. Dat is de reden dat PNV’s actief gepromoot zouden moeten worden als alternatief voor tabaksproducten, ondersteund door goedkeuring van zorgautoriteiten, belastingvoordelen en steun van de antirookbeweging.

Maar tot nu toe is dit alles nog niet gebeurd, grotendeels omdat nicotine wordt gezien als een hoogst verslavende en giftige stof, waardoor zelfs rokers twijfelen om NRT of PNV te gebruiken. Nicotine is de facto al meer dan dertig jaar het voornaamste doelwit in antirookcampagnes.

Maar nicotine is slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voor tabaksverslaving. Andere stoffen uit tabaksrook – zoals monoamine-oxidaseremmers, die antidepressieve effecten hebben – versterken de afhankelijkheid van tabak, maar zitten niet in gevaporiseerde nicotine. Dat kan de reden zijn dat onderzoeken onder PNV-gebruikers suggereren dat nicotine in verdampte vorm minder verslavend is.

In werkelijkheid is nicotine in de doses die een roker of ‘vaper’ (damper, red.) inhaleert een relatief veilige drug, met effecten gelijkend op die van cafeïne. Bovendien beheren rokers en PNV-gebruikers zeer nauwkeurig, trekje voor trekje, welke dosis nicotine ze consumeren en sluiten zo het risico op een overdosis praktisch uit.

Een dodelijke dosis nicotine is feitelijk veel hoger dan de 30-60 milligram die veel wetenschappelijke artikelen claimen. Na het bekijken van casusrapporten van nicotinevergiftigingen en zelfmoordpogingen vond farmacoloog Bernd Mayer dat de dodelijke dosis nicotine voor mensen ergens tussen de 500 en 1000 mg geabsorbeerde (dus niet alleen ingenomen) nicotine ligt. Gegeven dat een van de eerste symptomen van vergiftiging overgeven is en dat 70% van de in het spijsverteringsstelsel overgebleven nicotine in de lever gemetaboliseerd wordt voordat het andere organen bereikt is het absorberen van zoveel nicotine vrij moeilijk.

Met minimale gezondheidsrisico’s in vergelijking tot het roken van tabak zijn er voor PNV’s maar één echte hindernis: de bereidheid van rokers om over te stappen. Maar zelfs op dit vlak zijn de apparaten behoorlijk succesvol en het gebruik van PNV’s is de laatste jaren exponentieel gegroeid.

Alhoewel in een ideale wereld mensen gewoon in staat zouden zijn om helemaal met het gebruik van nicotine te stoppen, laat de ervaring zien dat veel rokers niet kunnen of willen stoppen en door zullen gaan met roken zolang er geen veilig en acceptabel alternatief is. Als rokers bereid zijn om PNV’s als werkbaar alternatief te accepteren zou het zeer risicovolle gebruik van tabak tot het verleden kunnen gaan behoren.

Bekeerde rokers lopen tot nu toe voorop in het promoten van de verschuiving naar PNV’s en ze delen hun ervaringen online op fora en op Facebook en Twitter. Ze verspreiden de boodschap dat mensen voor de eerste keer in de geschiedenis kunnen stoppen met roken zonder het genot dat ze uit nicotine halen op te geven.

Zorgautoriteiten en overheden hebben ondertussen voor een op angst gebaseerde benadering gekozen en verdringen zich om PNV’s te reguleren of zelfs te verbieden. De Tabaksproductenrichtlijn van de Europese Unie en de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency van het Verenigd Koninkrijk beogen de introductie van strikte regels voor de verkoop en het gebruik van PNV’s, gebaseerd op wetgeving voor geneesmiddelen, ook al zijn de apparaten noch medische noch tabaksproducten. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een rapport uitgebracht waarin deze grote zorg uitspreekt over de marketing en het gebruik van elektronische nicotine-afgiftesystemen.

Zulke oppositie is niet gestoeld op enig wetenschappelijk bewijs. Een groeiend aantal wetenschappelijke publicaties laat juist zien dat het gebruik van PNV’s veel veiliger is dan het roken van tabak.

In januari stuurde een groep wetenschappers (waaronder ikzelf) een brief naar de Europese Commissie waarin we dringend verzoeken een op wetenschappelijk bewijs gebaseerde, redelijke regelgeving te implementeren die gebruikers van PNV’s toestaat om het product en dosis die bij ze past te kiezen. We schreven dat ‘elektronische sigaretten als ze verstandig gereguleerd worden het potentieel hebben om de sigaret in onbruik te doen raken en daarmee wereldwijd miljoenen levens te redden’. Extreme regulering daarentegen ‘zal eraan bijdragen dat de huidige cijfers van rook-gerelateerde ziektes, doden en medische kosten in stand gehouden worden’.

Russel heeft ooit gezegd dat ‘het de nicotine is waar de mensen niet goed zonder kunnen, niet de tabak’. Hij had gelijk. En niet de nicotine maar tabaksrook is de moordenaar. Dat maakt PNV’s de ideale oplossing. En het is tijd dat de zorgautoriteiten hierin meegaan.

Vertaling Melle Trap