sinn87_GettyImages_catchingrainingeuros Getty Images

Het einde van de terughoudendheid van de ECB

MÜNCHEN – De – volgens veel economen helaas slechte – verwachtingen zijn bewaarheid: de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten de eurozone kunstmatig op te blazen. Na de laatste beleidsvergadering op 25 juli heeft de vertrekkende president Mario Draghi duidelijk gemaakt dat de schijnbaar ongevaarlijke inflatiedoelstelling van de bank van 1,9% de komende paar jaar feitelijk de basis zal vormen voor een nieuwe fase van expansief monetair beleid. Dit gaat veel verder dan de stimuleringsmaatregelen van de ECB tot nu toe en zal waarschijnlijk extra risico's inhouden voor de Europese economie.

We moeten in herinnering brengen dat het Verdrag van Maastricht de ECB de niet onhandelbare doelstelling heeft opgelegd van het in stand houden van stabiele prijzen, wat – letterlijk genomen – een inflatiecijfer van nul zou betekenen. Dit is heel anders dan het mandaat dat aan andere centrale banken is gegeven. Maar de invoering van de euro heeft ervoor gezorgd dat de rente in Zuid-Europa is gedaald, wat tot een inflationaire zeepbel heeft geleid die de jaarlijkse prijsstijgingen in sommige landen tot ruim boven de 2% heeft opgedreven. De bestuursraad van de ECB betoogde vervolgens dat het doel van prijsstabiliteit niet exact te verwezenlijken was, en wees ook op diverse meetfouten die de beleidsvorming compliceren. De autoriteiten zeiden derhalve dat ze een gemiddelde inflatie van misschien wel 2% zouden tolereren voor de eurozone als geheel.

De bestuursraad was niet happig op een restrictief monetair beleid, gericht op het terugdringen van de inflatie, omdat zij slechts weinig gewicht hechtte aan het risico van het beperken van de concurrentiekracht in sommige landen en geen landen wilde afremmen die in een stagnatie verzeild waren geraakt, zoals Duitsland.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/LigT9sxnl