6

Stínový rozpočet Evropy

MNICHOV – Konečně se objevilo více detailů o investičním plánu Evropské komise ve výši 315 miliard EUR (390 miliard USD) pro léta 2015-2017. Tento program, který byl v listopadu zveřejněn prezidentem Evropské komise Jean-Claude Junckerem, počítá s masivním stínovým rozpočtem, dvakrát větším než je oficiální roční rozpočet EU, který by financoval státní investiční projekty a v důsledku tak pomohl vládám obejít dluhová rizika zavedená v Paktu stability a růstu.

Půjčky budou zajištěny přes nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI), pod záštitou Evropské investiční banky (EIB). EFSI bude disponovat 5 miliardami EUR jako počátečním kapitálem, který se vytvoří valorizací stávajících aktiv EIB a bude kryt garancí ve výši 16 miliard EUR od Evropské komise. Očekává se, že fond využije úvěru k zisku zhruba 63 miliard EUR v půjčkách, kde by následovně soukromí investoři přispívali částkou 5 EUR za každou půjčku – to by vedlo k celkové investici 315 miliard EUR.

I když vlastně nebudou země EU přispívat žádnými zdroji, budou poskytovat implicitní a explicitní záruky pro soukromé investory a to způsobem, který vypadá podezřele podobně jako společná odpovědnost reprezentovaná Eurobondy. Ve světle kategorického odmítnutí eurobondů německou kancléřskou Angelou Merkelovou zapojila EU masu finančních specialistů, aby našli kreativní cestu jak to obejít. Přišli s EFSI.

Ačkoliv fond nebude plně funkční až do poloviny roku 2015, členské státy EU již navrhly Evropské komisi projekty k posouzení. K začátku prosince poslalo svou přihlášku všech 28 členských států a další stále přicházejí.