Nová kapitola v boji s ebolou

WASHINGTON, DC – Šíření nemoci ebola, které loni začalo v Guineji, Sieře Leone a Libérii, tedy ve třech ze čtyř zemí Unie řeky Mano, je nejzávažnějším doloženým výskytem od roku 1976, kdy byla tato nemoc ve střední Africe poprvé diagnostikována. Dopad epidemie je ničivý a ohrožuje značný společensko-ekonomický pokrok, jehož naše tři země po desetiletí konfliktů a nestability dosáhly.

Náš region dosud registruje celkem 25 791 případů a 10 689 úmrtí – to je téměř desetinásobek počtu úmrtí v důsledku všech ostatních epidemií eboly dohromady. Původní projekce tempa růstu pro rok 2014 se u našich tří zemí pohybovaly mezi 4,5-11,3%. Dnes se tyto projekce snížily na maximálně 2,2%. Při absenci zmírňujících opatření nelze vyloučit ani recesi.

Nekontrolované šíření nemoci odhalilo nedostatky našich národních zdravotnických systémů, ale i slabou schopnost koordinace a efektivní reakce na straně regionálních a globálních institucí. Jednoduše řečeno jsme byli špatně připraveni potýkat se s epidemií takových rozměrů, tím méně jí předejít.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/HRfVZcu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.