Nová kapitola v boji s ebolou

WASHINGTON, DC – Šíření nemoci ebola, které loni začalo v Guineji, Sieře Leone a Libérii, tedy ve třech ze čtyř zemí Unie řeky Mano, je nejzávažnějším doloženým výskytem od roku 1976, kdy byla tato nemoc ve střední Africe poprvé diagnostikována. Dopad epidemie je ničivý a ohrožuje značný společensko-ekonomický pokrok, jehož naše tři země po desetiletí konfliktů a nestability dosáhly.

Náš region dosud registruje celkem 25 791 případů a 10 689 úmrtí – to je téměř desetinásobek počtu úmrtí v důsledku všech ostatních epidemií eboly dohromady. Původní projekce tempa růstu pro rok 2014 se u našich tří zemí pohybovaly mezi 4,5-11,3%. Dnes se tyto projekce snížily na maximálně 2,2%. Při absenci zmírňujících opatření nelze vyloučit ani recesi.

Nekontrolované šíření nemoci odhalilo nedostatky našich národních zdravotnických systémů, ale i slabou schopnost koordinace a efektivní reakce na straně regionálních a globálních institucí. Jednoduše řečeno jsme byli špatně připraveni potýkat se s epidemií takových rozměrů, tím méně jí předejít.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/HRfVZcucs