Ebola a poté

WASHINGTON, DC – Spojené státy americké a Evropa předvedly velmi přehnanou reakci na několik izolovaných případů Eboly na jejich hranicích. Tyto panické reakce však nejsou pouze zbytečné. Tím, že porušují základní vědecké principy, se vzpírají základnímu etickému kritériu pro povinnou akci ve prospěch veřejného zdraví. A co se týká otázky ochrany obyvatel před virem Ebola, nemluvě o zabránění podobným globálním zdravotním krizím v budoucnosti, mohou být tyto reakce snadno kontraproduktivní.

Nejnehoráznější příklad přehnané reakce se objevil ve Spojených státech, kde prvotní odpověď znamenala častější testování turistů cestujících z Guiney, Libérie a Sierra Leone. Co je ale horší, některé státy zavedly povinnou karanténu v délce 21 dnů pro dobrovolné zdravotníky vracející se do Spojených státu z Ebolou zasažených zemí. Naštěstí však silný politický odpor rychle přiměl některé guvernéry k tomu, aby podmínky karantény zmírnily.

Je na čase, aby si rozvinuté země uvědomily, že nejlepší cestou jak ochránit obyvatele před virem Ebola je zabránit jeho šíření v západní Africe. To vyžaduje především trvalou “prudkou reakci“ na Ebolu ve třech nejvíce zasažených zemích. Taková reakce musí být podpořena adekvátním (a to značným) financováním, zajištěním specializovaných lékařů, sester a místních zdravotníků a v neposlední řadě také lokálním zlepšením diagnostických možností, samotné léčby, pátrání po zdroji a izolace nakažených.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/e0KxDiI/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.