0

Boj s ebolou na všech frontách

PARIS – Pokud bychom vycházeli z mediálního pokrytí vypuknutí epidemie Eboly v Evropě a USA, mohli bychom dojít k závěru, že situace se v postižených zemích postupně zlepšuje. Nicméně, i když epidemie již není tématem prvních stran novin, jsme daleko od potlačení viru. Naopak, Ebola zůstává vážným celosvětovým zdravotním rizikem.

Nedávno jsem s francouzským prezidentem François Hollandem cestoval do Conakry, hlavního města Guiney a dále do Macenty, což je venkovská oblast v lesnaté části země a je blízko místu, kde došlo k vypuknutí epidemie. Na obou místech jsem byl přímým svědkem drtivého efektu viru: utrpení, strach, zoufalství a nakonec smrt. I zcela všední věci jsou zatíženy důsledkem viru: nikdo si nepodává ruku.

Pravdou je, že se Ebola stále šíří a to rychle. Ano, podařilo se jí potlačit v Libérii, ale je to pouze v Libérii a navíc se nedá zaručit, že opět nedojde k vypuknutí nákazy.

Ebola se šíří způsobem, který se liší od dříve zažitých mechanizmů. Virus se nešíří tak rychle jako jiné viry, například chřipka, což v minulosti limitovalo rozsah epidemie, zejména proto, že se vypuknutí viru omezovala na venkovské oblasti. Tentokrát však virus dosáhl měst a metropolí, což ho učinilo velice nebezpečným. Vysoká hustota obyvatel je úrodnou půdou pro jakýkoliv virus, stejně jako pro Ebolu. Zrádná kombinace rozsáhlé chudoby, omezených lékařských zdrojů a přelidněných městských oblastí může být pro západní Afriku smrtelně nebezpečná.

V letošním roce bylo zaznamenáno téměř 7500 úmrtí v důsledku viru Ebola. Více než 16 000 lidí se nakazilo. Jsou to přibližná čísla, a i když poskytují podstatné informace ohledně směřování epidemie a efektivitě opatření podnikaných v reakci na ni, autority varují, že reálná čísla jsou pravděpodobně mnohem vyšší.

Zdraví je příklad celosvětového veřejného statku. Ve většině zemí je právo na ochranu zdraví zaštítěno přímo ústavou, nebo přítomno obecně v legislativě. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) zahrnuje toto právo „přístup k včasné, přijatelné a dostupné zdravotní péči v přiměřené kvalitě.“ V případech, jako je právě virus Eboly, však jen velmi málo států (pokud vůbec nějaké) může tyto věci garantovat.

Z morálního hlediska spočívá dislokace prostředků k zastavení šíření Eboly na mezinárodním společenství – s jeho institucemi, orgány, byznysy, jednotlivci a také znalostmi a bohatstvím. Naléhavost má však stejnou váhu i z pohledu čistě osobního. Pokud se totiž virus nepodaří rychle potlačit, tak bude v ohrožení každý, každá země.

Dobrou zprávou je, že Ebola může být potlačena. Časem může být i vymýcena. Aby k tomu došlo, musíme však virus nejdříve správně diagnostikovat a pochopit. Musí se zamezit jeho šíření a musí být nabídnuty možnosti léčby.

Ačkoliv zde není klinicky prokázaná vakcinace proti Ebole, mohlo by se to brzy změnit. Již od vypuknutí viru v březnu se Pasteurův institut – nezávislá, nezisková výzkumná organizace – snaží přijít na způsoby potlačení viru a na možnosti léčby. Naši výzkumní pracovníci sledují rozšíření viru, aby pochopili, jak se epidemie vyvíjela. Snažíme se také pomoci místnímu vědeckému a lékařskému personálu. Očekáváme, že v roce 2015 budeme mít připravené pro klinické zkoušky dvě verze vakcíny.

Pracovní skupina Ebola Pasteurova institutu bojuje s virem přímo v západní Africe a také v laboratořích ve Francii, studuje virus a jeho šíření a nevynechává jedinou možnost při hledání lékařského řešení, které by zabránilo šíření a také novým propuknutím viru. Společně s WHO a nevládními organizacemi jako jsou Lékaři bez hranic, Červený kříž a Červený půlměsíc, je Pasteurův institut odhodlán k boji s virem a jeho příčinami.

Země z celého světa přispěly finančně či jinak na to nejpalčivější téma: pomoci postiženým lidem a společenstvím. Mnoho států již také přispívá na výzkum příčin, šíření a léčbu Eboly. Byla založena mezinárodní „dobrovolná organizace“ a my vyzýváme všechny státy, relevantní organizace, angažované byznysy a kvalifikované jednotlivce, ať se připojí. Dohromady můžeme a uvidíme konec Eboly.