PETER KOHALMI/AFP/Getty Images

Krize zahanbenosti ve východní Evropě

BERLÍN – V době, kdy se tisíce uprchlíků hrnou do Evropy, aby unikly hrůzám války, přičemž mnozí z nich cestou umírají, odehrává se v mnoha nejnovějších členských státech Evropské unie jiný typ tragédie. Státy, které jsou společně známé jako „východní Evropa“ a mezi něž patří i moje rodné Polsko, se projevily jako netolerantní, neliberální, xenofobní a neschopné pamatovat si ducha solidarity, který je před čtvrtstoletím dovedl ke svobodě.

Jsou to tytéž společnosti, jež se před pádem komunismu i po něm dožadovaly „návratu do Evropy“ a hrdě prohlašovaly, že sdílejí její hodnoty. Co si však myslely, že Evropa reprezentuje? Od roku 1989 – a zejména od roku 2004, kdy vstoupily do EU – těžily tyto země z masivních finančních transferů v podobě evropských strukturálních a kohezních fondů. Dnes nejsou ochotné přispět vůbec ničím k vyřešení největší uprchlické krize, jíž Evropa od druhé světové války čelí.

Vláda Maďarska, členského státu EU, před očima celého světa hanebně přistupuje k tisícovkám uprchlíků. Premiér Viktor Orbán nevidí důvod, proč se chovat jinak: trvá na svém, že uprchlíci nejsou evropský, nýbrž německý problém.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/JfqFLJQ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.