PETER KOHALMI/AFP/Getty Images

Krize zahanbenosti ve východní Evropě

BERLÍN – V době, kdy se tisíce uprchlíků hrnou do Evropy, aby unikly hrůzám války, přičemž mnozí z nich cestou umírají, odehrává se v mnoha nejnovějších členských státech Evropské unie jiný typ tragédie. Státy, které jsou společně známé jako „východní Evropa“ a mezi něž patří i moje rodné Polsko, se projevily jako netolerantní, neliberální, xenofobní a neschopné pamatovat si ducha solidarity, který je před čtvrtstoletím dovedl ke svobodě.

Jsou to tytéž společnosti, jež se před pádem komunismu i po něm dožadovaly „návratu do Evropy“ a hrdě prohlašovaly, že sdílejí její hodnoty. Co si však myslely, že Evropa reprezentuje? Od roku 1989 – a zejména od roku 2004, kdy vstoupily do EU – těžily tyto země z masivních finančních transferů v podobě evropských strukturálních a kohezních fondů. Dnes nejsou ochotné přispět vůbec ničím k vyřešení největší uprchlické krize, jíž Evropa od druhé světové války čelí.

Vláda Maďarska, členského státu EU, před očima celého světa hanebně přistupuje k tisícovkám uprchlíků. Premiér Viktor Orbán nevidí důvod, proč se chovat jinak: trvá na svém, že uprchlíci nejsou evropský, nýbrž německý problém.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/JfqFLJQ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.