Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

fischer156_ChristopheGateaupicture allianceviaGetty Images_autofactoryworkers Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

De commerciële argumenten voor solidariteit binnen de EU

BERLIJN – De grote oostwaartse expansie van de Europese Unie in 2004 was een moment van hoop en optimisme. Maar na vijftien jaar zijn Oost- en West-Europa nog net zo cultureel en politiek verdeeld als voorheen.

Hoewel de Oost-Europese landen een grotere welvaart genieten sinds ze zich bij de EU hebben aangesloten, raken ze in normatieve en materiële zin steeds verder achterop bij hun westerse tegenhangers. Ze hebben massa-emigratie ondergaan, met name van jongeren. En hoewel de bijdragen van degenen die in West-Europa werken hebben geholpen om de levensstandaard in de regio te doen stijgen, heeft de ontvolking haar eigen problemen voortgebracht.

De huidige kloof tussen Oost en West was te voorzien. Toen de lidstaten van de EU in alle ernst een oostwaartse expansie begonnen te bespreken – eerst op een topconferentie in Amsterdam in 1997, en daarna tijdens een follow-up meeting in Nice in 2000 – vonden ze het buitengewoon lastig om grip te krijgen op de materie. Veel gedelegeerden leken de specifieke noodzaak te ontkennen om de gemeenschappelijke instellingen aan te passen en de overdrachtsbetalingen uit te breiden, teneinde de nieuwe lidstaten te integreren en de cohesie binnen het blok in stand te houden.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/d30JJs4nl;
  1. skidelsky147_Christoph Soederpicture alliance via Getty Images_policechristmasmarketgermany Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

    The Terrorism Paradox

    Robert Skidelsky

    As the number of deaths from terrorism in Western Europe declines, public alarm about terrorist attacks grows. But citizens should stay calm and not give governments the tools they increasingly demand to win the “battle” against terrorism, crime, or any other technically avoidable misfortune that life throws up.

    1