0

Jednota v různosti pro evropský bankovní dozor

STOCKHOLM – Evropská unie postrádá efektivní rámec dozoru nad svým obrovským finančním sektorem a propast mezi tím, co je zapotřebí, a tím, co skutečně existuje, je stále širší.

Za účelem vydláždění cesty k evropské finanční integraci byl v roce 1999 spuštěn Akční plán finančních služeb (FSAP), jehož cílem bylo vytvořit regulační rámec pro jednotnou finanční oblast. V naději, že se jí podaří věci urychlit, vydala Evropská komise dokument o politice finančních služeb pro léta 2005-2010.

V otázce integrace byl zaznamenán zřetelný pokrok, poněvadž finanční instituce po celé Evropě si začaly uvědomovat výhody ekonomie velkého měřítka. Toto odvětví však jednalo rychleji, než regulační a kontrolní orgány stačily reagovat.

Zpočátku byly přeshraniční bankovní operace drobné, což znamenalo, že dozor nad nimi uplatňovaly převážně příslušné země. V průběhu posledního desetiletí však velké evropské banky ovládly zahraniční bankovní domy prostřednictvím fúzí, jako byly akvizice britské Abbey National španělskou Banco Santander nebo rakouské Hypovereinsbank a nizozemské ABN-AMRO italskou UniCredito. To vyvolalo otázky týkající se uvážlivého dohledu – zejména otázku, zda jsou k dispozici dostatečné zdroje ke kontrole finančního zdraví daných institucí. Například skupina Nordea vznikla fúzí čtyř velkých národních bank a přibližně 70% jejích transakcí probíhá mimo její právní sídlo, tedy Švédsko. Tento proces se pravděpodobně bude ještě urychlovat.