4

Het geheim van het succes van Dubai

DUBAI – Nu regeringen door het hele Midden-Oosten proberen zich los te maken van natuurlijke hulpbronnen om gediversifieerde, veerkrachtige economieën op te bouwen, zouden ze een aantal lessen van Dubai kunnen leren, want die vertellen een opmerkelijk verhaal.

In minder dan een generatie heeft Dubai zichzelf getransformeerd tot een belangrijk centrum voor investeringen, commercie, en hoge cultuur. Alhoewel de mondiale financiële crisis van 2008 de stadstaat hard getroffen heeft (door zijn grote blootstelling aan vastgoedzeepbellen), herstelde deze snel, zoals zijn bids voor evenementen als de Wereld Expo 2020 bewijzen.

Hoe Dubai erin slaagde om niet slechts te overleven maar zelfs te bloeien in de nasleep van de crisis vraagt om nader onderzoek. Dus afgelopen zomer ben ik begonnen met onderzoek naar het zogenaamde Dubai-model van veerkrachtige groei, en naar de uitdagingen die dit model wellicht nog te wachten staan. Als onderdeel van mijn onderzoek nam ik meer dan veertig diepte-interviews af met regeringsfunctionarissen en de zakenelite, en onderbouwde mijn bevindingen met secundaire databronnen.

De groei en veerkracht van Dubai zijn toe te schrijven aan zijn ÁBS-model van attractie, branding, en staatsgeleide ontwikkeling. Net zoals het antiblokkeerremsysteem van een auto voorkomt dat deze oncontroleerbaar wordt in gevaarlijke situaties houdt de drievoudige strategie van Dubai zijn ontwikkelingsagenda op koers, zelfs tijdens economische crises.