0

Nenechme Afriku za dveřmi

VÍDEŇ – V žádné z bohatých ekonomik dnes za dolar mnoho nepořídíte. V chudé zemi, jako je ta, z níž pocházím, Sierra Leone, může ale půl dolaru zachránit život nebo nakrmit celou rodinu. Dnes se počítá každý pěťák, který se do Afriky a do zajištění její budoucnosti investuje.

Experti jsou jednotní: finanční, potravinová a energetická krize bude nejkrutěji dopadat na „miliardu na dně“ – nejchudší obyvatele asi 60 zemí, kteří přežívají za zhruba dolar na den. Nejedna africká země kvůli krizi zřejmě nesplní termín Rozvojových cílů tisíciletí pro snížení chudoby stanovený na rok 2015.

Kontinent za poslední desetiletí dosáhl některých významných socioekonomických pokroků. Sám jsem se o tom přesvědčil během nedávných cest do Beninu, Ghany, Etiopie, Egypta, Namibie, Nigérie, Senegalu a Jižní Afriky. K těmto pokrokům patří mimo jiné volnotržní reformy, liberalizace ekonomik, vytrvalé vytváření podmínek vhodných pro podnikání, zlepšování postavení žen, vzdělávání. Většina těchto pokroků je teď však ve vážném ohrožení.

Finanční krize zasadila ránu převodům ze zahraničí. Migranti přicházejí o práci nebo je pro ně těžké naspořit peníze, které by pak poslali příbuzným domů. Nejnovější globální ekonomický výhled Světové banky tvrdí, že tyto převody se letos propadnou o 5 až 8 %.