Neplačte zatím pro nového argentinského prezidenta

BUENOS AIRES: Po deseti letech demokratické vlády prezidenta Carlose Menema je nutno uznat, že přechod argentinského státu pod vedení nového prezidenta Fernanda De la Ruy byl svižný a plynulý. Lehkost posunu od perónistického režimu k vládě středo-levicové Alianzy svědčí o politické dospělosti Argentiny. Na finančních trzích převládá stabilita; riziko země se od července do okamžiku, kdy se De la Rua ujal úřadu, snížilo o 300 základních bodů; průmyslová výroba se v druhé polovině loňského roku zvýšila o celých 14,9 %.

Tento přechod usnadnila bezesporu kontinuita politiky. Nová vláda rozumně zachovala „convertibilidad“, místní označení pro měnovou radu, jež kurz mezi americkým dolarem a argentinským pesem reguluje v poměru 1:1. Na druhé straně však De la Ruova vláda kritizuje hospodářskou politiku prezidenta Menema, jejíž daňová nezodpovědnost prý málem zapříčinila propad bank a měny. Toto katastrofické hodnocení novou vládu nakonec přivedlo k zavedení daňového balíčku, který zvýšil daňovou povinnost u poplatníků se středními příjmy a osvobodil od daně příjmy z dividend a úroků. Neplatičům bylo nabídnuto osvobození od penále za opožděné placení daní.

Nic však řádné daňové poplatníky nerozčílí tolik, co zvýšení jejich vlastních daní, zatímco ulejváci dostanou úlevy. Ekonomové, kteří na jedné straně myšlenku vyrovnání rozpočtu chválí, na straně druhé ostře kritizují metodu tohoto postupu. Navíc se stalo to, že utkvělé úsilí nového kabinetu svádět všechno špatné na Menemovu vládu, se obrátilo proti němu samotnému: občané v tom viděli pouhý pláštík skrývající neschopnost nové vlády.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/vIM0I8p/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.