Neobviňujme chudé z jejich chudoby

CAMBRIDGE: Rozdělení příjmů mezi bohaté a chudé tohoto světa je v současnosti větší, než kdykoliv předtím. Bohaté země samozřejmě usilují o to, aby nebyly za bídu zbytku světa volány k zodpovědnosti a drží se názoru, že chudé země mohou ze své chudoby vinit jen samy sebe. Zastávají proto teorii, že pokud tyto zbídačené země jednoduše přijmou správné politiky, a pokud se budou držet rad, které bohaté země rády hlásají skrze takové instituce, jako je MMF a Světová banka, všechno bude v nejlepším pořádku. Tato teorie je ale odsouzena ke krutému neúspěchu, protože si chybně vykládá nebo zcela nechápe mnohé ze základních příčin chudoby. A tak snad nejnaléhavějším problémem současného světa je nalezení mnohem realističtějšího pohledu na otázky globálního rozvoje.

Zde jsou fakta. Dle klasifikace Světové banky z roku 1997 zahrnující země s více jak jedním miliónem obyvatel, existuje na světě 26 zemí s vysokými příjmy, jež dosahují průměrného příjmu na osobu (vztaženo k roku 1995) 24.930 amerických dolarů, s celkovým počtem obyvatel kolem 902 miliónů. Současně ale na zeměkouli existuje 107 zemí s nízkými a středními příjmy, s průměrnými příjmy 1.090 dolarů na obyvatele, jejichž celkový počet obyvatel dosahuje 4,8 miliard, jinými slovy, jde o 84% světové populace. Propast je ve skutečnosti o trochu užší, protože dolarové ceny zboží jsou v zemích s těmito nízkými příjmy o něco nižší, což znamená, že za každý dolar příjmů lze nakoupit více, než v zemích bohatých. Když tedy zohledníme kupní sílu dolaru, shledáme, že propast mezi příjmy bohatých a chudých zemí je zhruba sedminásobná.

Některé chudé země sice dosáhly rychlého pokroku a zúžily mezeru oddělující je od zemí bohatých, přinejmenším do jisté míry. Naštěstí obě největší země, Indie a Čína, spadají do této kategorie. Pokud ale pomineme Indii i Čínu, zbytek rozvojového světa – v průměru – se neustále dále propadá a bohatým zemím se vzdaluje. Faktem je, že mezi lety 1985-1995 dosahovaly nízkopříjmové země, vynecháme-li Čínu a Indii, průměrného ročního propadu okolo 1,4% v HNP na osobu, zatímco bohaté země vykazovaly průměrný roční hospodářský růst okolo 1,9%. Země se středními příjmy byly postiženy poklesem ekonomiky v průměrné výši 0,7% ročně. A tak se příkop mezi bohatými a chudými zeměmi ve většině světa rozšířil. A nyní, když několik rychle se rozvíjejících tržních ekonomik v minulém roce zkolabovalo, se tento příkop, oddělující bohaté a chudé, ještě více rozšířil.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/NUH0C8v/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.