3

Een tijd van ontwrichting

LONDEN – De wereld is in het jaar 2013 verder het Digitale Tijdperk in geschoven – een mondiaal tijdperk van veranderingen die waarschijnlijk een twee- tot driemaal zo grote invloed op de wereldeconomie zullen uitoefenen dan die van de Industriële Revolutie. Zo'n 90% van alle data in de wereld werd de afgelopen twee jaar geproduceerd. In 2020 zou de hoeveelheid opgeslagen data vijftig maal zo groot kunnen zijn als in 2010. Veel deskundigen beschouwen deze enorme data-explosie als de nieuwe olie, of zelfs als een nieuwe beleggingsklasse.

Deze overvloed aan data wordt teweeggebracht door de alomtegenwoordigheid van internet. Smartphones zullen tegen 2020 zorgen voor de aansluiting van nog eens 2 tot 3 miljard wereldburgers. Miljarden digitale sensoren zullen alles om ons heen controleren, van tractors tot vliegtuigmotoren, terwijl nieuwe doorbraken op het gebied van de computerkracht een enorme stijging van de data-opslag en -analyse mogelijk zullen maken.

In deze omstandigheden zal een goede beheersing van het management en de analyse van data van cruciaal belang zijn voor succesvolle organisaties. Uit een onderzoek uit 2011 van Erik Brynjolfsson van het MIT en zijn collega's blijkt dat bedrijven die gebruik maken van door data gedreven besluitvormingsprocessen een productiviteit hebben die 5 tot 6% hoger ligt dan die van bedrijven die dat niet doen. Het vermogen om inzichten uit data te genereren en te organiseren, en om met die data te werken is nu voor ieder bedrijf en voor elke sector een kerncompetentie geworden.

De ontwrichtingen die voortvloeien uit de nieuwe smeltkroes van data en analyses verspreiden zich in rap tempo door zowel de particuliere als de publieke sector. Netflix, de populaire website voor streaming video, heeft zijn enorme database met zoekgegevens en kijkgewoonten van zijn gebruikers ingezet om de voor internet gemaakte serie “House of Cards” te produceren. In de serie worden een populaire regiseur (David Fincher), populaire acteur (Kevin Spacey) en verhaallijnen uit een populaire gelijknamige Britse serie gecombineerd.