0

Jak lépe řešit změnu klimatu

Los Angeles – Vypořádat se s globálním oteplováním, slýcháme nezřídka, je určující úkol našeho věku. Armáda učenců nám říká, že musíme snižovat emise, okamžitě a dramaticky. Jenže tahle argumentace v zápase o myšlení a srdce lidí zjevně prohrává.

Mezi Američany se globální oteplování podle nového průzkumu střediska Pew stalo politickým problémem nejnižší priority. Jiné šetření Pew ukazuje, že Čína, největší světový producent emisí, se globálním oteplováním trápí ještě míň než USA. Pouhých 24% Číňanů považuje globální oteplování za velmi vážný problém, takže Čína je nejméně znepokojenou zemí na světě. V Británii zase průzkum agentury Opinium dokládá, že většina voličů si myslí, že ekologické daně mají v prvé řadě přinášet spíš peníze než prospěch pro životní prostředí a 7 Britů z 10 nechce kvůli boji proti změně klimatu platit vyšší daně.

Navrhovaná řešení problému globálního oteplování jsou přitom příšerná. Politici z movitých zemí v roce 1992 v Rio de Janeiru slíbili, že do roku 2000 emise sníží, ale nic takového neudělali. V roce 1997 se lídři sešli v Kjótu a přislíbili ještě přísnější uhlíkové redukce do roku 2010, a přesto emise rostou a Kjótský protokol s tím prakticky nic nenadělal.

Nejtragičtější je, že až se letos v prosinci sejdou lídři v Kodani, osvojí si ještě větší dávku téhož řešení: slibů ještě drastičtějšího snižování emisí, které se pravděpodobně opět nenaplní. Opatření, která soustavně příliš mnoho slibují a za vysokou cenu příliš málo přinášejí, si srdce ani myšlení lidí nenakloní ani v těch nejrůžovějších dobách. A přítomnost očividně nejrůžovější není.