9

De Chinese overwinning in Oekraïne

MOSKOU – Een generatie lang ging de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland in essentie over de geschiedenis. Sinds het einde van de Koude Oorlog werd Rusland steeds meer perifeer voor de VS en de rest van de wereld en leek zijn internationale belang en kracht iets uit het verleden. Dat tijdperk is nu voorbij.

Zeker, het huidige conflict tussen de VS en Rusland over Oekraïne staat niet in verhouding, gegeven de ongelijkheid in kracht tussen beide partijen. Rusland is geen mededinger om de wereldheerschappij en kan zelfs niet doen alsof het dat is. Het wordt niet zoals de Sovjet-Unie gedreven door een universele ideologie, het leidt geen blok van staten die geregeerd worden door dezelfde ideologie en heeft weinig officiële bondgenoten (die ook nog eens allemaal klein zijn). Toch doet het conflict tussen de VS en Rusland er toe voor de rest van de wereld.

Het doet er duidelijk het meest toe voor Oekraïne, waarvan een deel in een slagveld is veranderd. De toekomst van het grootste land van Europa (zijn vorm, politieke orde en internationale betrekkingen) hangt er zeer van af hoe de strijd tussen de VS en Rusland zich ontvouwt.

Het zou kunnen dat Oekraïne intern verenigd wordt, echt democratisch en stevig verbonden met Europese en Atlantische instituties; dat het ruimhartig geholpen wordt door deze instituties en als resultaat hiervan zal welvaren; en dat het evolueert tot een voorbeeld voor Russen aan de andere kant van de grens om na te volgen. Het kan ook zo zijn dat er aan het eind van het liedje verschillende Oekraïnes ontstaan die verschillende richtingen uit gaan.