4

Desinvesteer in een betere toekomst

SEATTLE – Soms is het momentum van een beweging het best af te meten aan de reactie van de critici. Toen de Australische Nationale Universiteit (ANU) begin oktober aankondigde dat ze haar aandelen in zeven fossiele brandstoffen- en mijnbedrijven zou verkopen, zorgde dit voor een storm van kritiek van ’s lands conservatieve politici.

Deze nominale kampioenen van de vrije markt waren er snel bij om de universiteit te vertellen wat ze met haar geld moet doen. De minister van Financiën van Australië, Joe Hockey, deed de beslissing van de ANU geringschattend af als ‘losgezongen van de realiteit’. Anderen huilden mee en noemden het ‘een schande’, ‘zeer vreemd’, en ‘bekrompen en onverantwoordelijk’. Het maakte niet uit dat het om relatief kleine bedragen ging; minder dan 2 % van het geschatte beleggingsportfolio van de universiteit van 1 miljard dollar.

Nu de stimulus om ons van fossiele brandstoffen te ontdoen steeds meer momentum krijgt worden zulke paniekerige reacties steeds algemener. De woede van de Australische conservatieven doet me denken aan de reactie die ik kreeg toen ik in 2013 voor het congres van de VS getuigde dat we ‘onze kolen in de grond moeten laten zitten, waar ze horen’. David McKinley, een republikeins lid van het congres uit West-Virginia, in het hart van de Amerikaanse kolenpot, antwoordde dat mijn woorden: ‘hem koude rillingen bezorgden’, en veranderde het onderwerp toen naar de misdaadcijfers in Seattle, waar ik toen burgemeester was.

Zelfs ExxonMobil lijkt geschrokken. Het bedrijf publiceerde onlangs een lang defensief blog in antwoord op wat het een ‘volmondige goedkeuring’ van het desinvesteren in fossiele brandstoffen door Mary Robinson noemde, de speciale gezant voor klimaatverandering van secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon. De fossiele brandstoffenindustrie onderkent duidelijk de reële politieke dreiging van de beweging om te desinvesteren. Als maar genoeg mensen nee zeggen tegen het investeren in de productie van fossiele brandstoffen zal de volgende stap wel moeten zijn dat we kolen, olie en gas in de grond laten zitten.