0

Jak rozehnat teroristickou bouři

VARŠAVA – Jedenáctého září 2001 ve tři hodiny odpoledne varšavského času jsem mluvil po telefonu s polskou generální konzulkou v New Yorku. Informovala mě, že do Světového obchodního centra narazila dvě letadla. Uvědomil jsem si, že tento okamžik je víc než jen leteckou havárií. Spojené státy, svět a také samotné naše životy se měly zásadně změnit.

O deset let později je zřejmé, že fanatici stojící za těmito útoky se ve dvou základních aspektech přepočítali. Pokládali západní demokracie za slabé – za neochotné či neschopné reagovat na jejich zlovolný extremismus. A zároveň očekávali, že muslimské komunity a státy z celého světa povstanou a zmobilizují se za jejich miléniovým světonázorem.

Demokratický svět se však ani zdaleka nezachoval nejistě či nerozhodně a na teroristické ukrutnosti všech typů a podob zareagoval s nekompromisním odhodláním. Po celé Evropě i v Americe byla přijata nová opatření zajišťující shromažďování informací o možných teroristických útocích a podnikání urychlených (a někdy i rozsáhlých) akcí potřebných pro jejich prevenci či přerušení. Tam, kde je to možné, úzce spolupracujeme s Indií, Ruskem, Pákistánem, státy Perského zálivu i dalšími klíčovými mezinárodními partnery.

Instituce a politiky zavedené Evropskou unií jsou živoucím dokladem nenápadných přínosů moderní přeshraniční integrace. Členské státy EU v dosud nevídané míře sdílejí vysoce citlivé zpravodajské a policejní informace, čímž zesilují veřejnou bezpečnost a současně dodržují právní a demokratické standardy, které patří k nejpřísnějším na světě. Tato operativní opatření jsou doplněna o pečlivě kalibrované politické přístupy, jejichž cílem je připouštět sociální rozmanitost, ale současně zmenšovat politický prostor pro netoleranci a náboženský fanatismus.