smartphone technology health kenya TONY KARUMBA/AFP/Getty Images

Globální příslib digitálního zdraví

BASILEJ – Dnes již zesnulý mezinárodní zdravotnický expert Hans Rosling ve svém nedávném bestselleru Factfulness ukazuje, že hrůzyplné události, jako jsou přírodní pohromy, úniky ropy nebo úmrtí na bojištích, mají tendenci prudce ubývat, kdežto výnosy plodin, míra gramotnosti a další ukazatele rozvoje jsou na vzestupu. Na základě přístupu podloženého fakty a důkazy Rosling tvrdí, že i ve světě, který se jeví jako stále chaotičtější, máme důvod k optimismu.

Důvod k optimismu se najde i v říši globálního zdravotnictví, a to z jednoduchého důvodu. Stejně jako průmyslová revoluce přinesla dalekosáhlé pokroky v medicíně, probíhající digitální revoluce nám umožní zkvalitnit zdravotní péči způsoby, které byly ještě před několika lety těžko představitelné.

Téměř všechny země světa se přihlásily k Cílům trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů, které představují jakousi mezinárodní agendu pro zvýšení blahobytu lidstva a zlepšení kondice planety, jež ho lidem umožňuje. V oblasti globálního zdraví si SDG kladou za cíl eliminovat preventabilní dětská úmrtí a rozsáhlé epidemie a dosáhnout všeobecného pokrytí zdravotní péčí.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/CENYXOP/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.