0

Digitální sny Digital Dreams

Před několika lety byla v Ghaně zatčena místní internetová podnikatelka, její zaměstnanci uvězněni a její počítačová technika zabavena. Jakého zločinu se dopustila? Poskytovala zákazníkům možnost levných telefonních hovorů přes internet.

Pomineme-li nízké příjmy, pak jsou potíže této podnikatelky se zákonem zosobněním hlavní příčiny, proč takzvanou ,,digitální propast" mezi bohatými a chudými zeměmi lze tak obtížně překlenout. Nejde o absenci vybavení či znalostí místních lidí. Nikoliv, tato propast je do značné míry přímým důsledkem domácí politiky, která potlačuje využívání internetu a moderních technologií.

Přestože bychom výhody internetu neměli přeceňovat, faktem je, že může snižovat firemní náklady, zlepšovat přístup k informacím a vytvářet příležitosti. V důsledku toho stojí rozvojové země před nelítostnou volbou: mají nových technologií využít ke stimulaci hospodářského růstu a zvýšení produktivity, nebo mají ještě více prohloubit své zpoždění, zatímco si firmy a zákazníci v bohatých zemích ve stále větší míře osvojují digitální pokrok?

O hrozbách a příležitostech, které nové technologie představují pro rozvojové země, se široce diskutuje. Způsob, jakým vlády v rozvojových zemích ještě více onu propast prohlubují v podobě vlastní regulační politiky, však lze pochopit mnohem méně.